Publicerad: 2022-03-03 11:16 | Uppdaterad: 2022-06-02 14:56

Ny utbildning i Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad för sjuksköterskor startar HT 2022

Anatomisk modell av hjärtat
Anatomisk modell av hjärtat, foto Jesse Orico on Unsplash

Sveriges första uppdragsutbildning i Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad, 7,5 hp, startar på Karolinska Institutet HT 2022. Initiativtagare och ansvariga för utbildningen är Malin Stenman, leg. sjuksköterska, institutionen för molekylär medicin och kirurgi och Carolin Nymark, leg. sjuksköterska, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Utbildningen kommer att ges som en distansutbildning på avancerad nivå och vänder sig till sjuksköterskor i hela Norden.

Om kursen

Vården av patienter som har genomgått ett thoraxkirurgiskt ingrepp är komplex. Med den snabba behandlingsutvecklingen inom den thoraxkirurgiska specialiteten så behövs ökat fokus på omvårdnaden. Kursen kommer att ge specifik kunskap om vård och omvårdnad av den thoraxkirurgiska patienten som genomgår thoraxkirurgiska ingrepp under den pre-, peri- och postoperativa fasen.

Här kan du läsa mer om kursinnehållet i Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad 7.5 hp.  

Anmälan

Anmälan görs på https://ki.se/uppdragsutbildning, sista anmälningsdag är den 15 juni 2022.

Kursansvariga

Malin Stenman

Adjungerad adjunkt
Operation
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Carolin Nymark

Anknuten till Undervisning/handledning
Omv enhet 3
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle