Publicerad: 2022-03-03 11:16 | Uppdaterad: 2022-06-02 14:56

Ny utbildning i Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad för sjuksköterskor startar HT 2022

Anatomisk modell av hjärtat
Anatomisk modell av hjärtat, foto Jesse Orico on Unsplash

Sveriges första uppdragsutbildning i Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad, 7,5 hp, startar på Karolinska Institutet HT 2022. Initiativtagare och ansvariga för utbildningen är Malin Stenman, leg. sjuksköterska, institutionen för molekylär medicin och kirurgi och Carolin Nymark, leg. sjuksköterska, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Utbildningen kommer att ges som en distansutbildning på avancerad nivå och vänder sig till sjuksköterskor i hela Norden.

Om kursen

Vården av patienter som har genomgått ett thoraxkirurgiskt ingrepp är komplex. Med den snabba behandlingsutvecklingen inom den thoraxkirurgiska specialiteten så behövs ökat fokus på omvårdnaden. Kursen kommer att ge specifik kunskap om vård och omvårdnad av den thoraxkirurgiska patienten som genomgår thoraxkirurgiska ingrepp under den pre-, peri- och postoperativa fasen.

Här kan du läsa mer om kursinnehållet i Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad 7.5 hp.  

Anmälan

Anmälan görs på https://ki.se/uppdragsutbildning, sista anmälningsdag är den 15 juni 2022.

Kursansvariga

Profile image

Malin Stenman

Adjungerad Adjunkt

Initiativtagare och ansvariga för utbildningen är Malin Stenman, leg. sjuksköterska, Med.dr. Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi och Carolin Nymark, leg. sjuksköterska, Med.dr. Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Utbildningen kommer att ges som en distansutbildning på avancerad nivå och vänder sig till sjuksköterskor i hela Norden.

Mer information om utbildningen i Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad, 7,5 hp

Anmälan

Anmälan görs på www.ki.se/uppdragsutbildning. Sista anmälningsdag är den 15 juni 2022

 

Profile image

Carolin Nymark

Anknuten till Undervisning/Handledning