Publicerad: 2023-02-15 17:30 | Uppdaterad: 2023-02-15 17:31

Ny studie visar T-cellers inverkan på återfall hos personer med den autoimmuna sjukdomen AAV

Händer jobbar med pipett och vätska.
Lab-miljö. Foto: Liza Simonsson.

Många patienter med den autoimmuna sjukdomen ANCA-associerad vaskulit (AAV) lider av en hög risk för sjukdomsåterfall trots behandling. Forskare på KI har nu identifierat T-celler som bidrar till skador på njurvävnaden hos dessa patienter. Detta kan komma att göra det möjligt att använda T-cellscreening för att identifiera individer med hög risk. Studien publicerades i Kidney International.

Ravi Kumar, postdoktor på avdelningen för reumatologi, institutionen för medicin Solna, är en av forskarna och svarar här på några frågor om studien (på engelska).
 

Publikation

Identification of proteinase 3 autoreactive CD4+T cells and their T-cell receptor repertoires in anti-neutrophil cytoplasmic antibodies associated vasculitis.
Ravi Kumar Sharma, Niyaz Yoosuf, Marcelo Afonso, Andrea Scheffschick, Aune Avik, Alice Bartoletti, Begum Horuluoglu, Juan Sebastian Diaz Boada, Sanjay Kumar Boddul, Asta Dögg Jonasdottir, Björn Lövström, Hanna Brauner, Bruno Raposo, Karine Chemin, Annette Bruchfeld, Iva Gunnarsson, Vivianne Malmström.
Kidney International, online 15 feb 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.kint.2023.01.023.