Publicerad: 2024-05-28 15:07 | Uppdaterad: 2024-05-28 15:09

Ny studie visar bukfetma och svaga muskler redan hos 8-åringar

Barn på en skolgård
Foto: Gettyimages.

Redan bland barn i lågstadieåldern finns den farliga kombinationen av bukfetma och svaga muskler, även kallad sarkopen obesitas. Detta framgår av en ny studie bland åttaåringar, utförd vid Karolinska Institutet.

Porträtt av Mai-Lis Hellénius.
Professor Mai-Lis Hellénius. Foto: Ulf Sirborn

– Våra fynd visar att sarkopen fetma, som vi tidigare mest sett hos vuxna, nu även finns hos barn i lågstadieåldern. Det är en väldigt oroande utveckling och en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom senare i livet, säger Mai-Lis Hellénius professor vid institutionen för medicin Solna, i ett pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden som finansierat studien.

WHO bedömer barnfetma som en av de mest allvarliga utmaningarna för folkhälsan globalt. Även Sverige står inför denna utmaning då mer än vart femte barn i mellan- och högstadieåldern har övervikt eller fetma (obesitas), enligt Folkhälsomyndigheten. Under de senaste tre decennierna har andelen 11–15-åringar i Sverige med övervikt eller fetma fyrfaldigats. Bukfetma kan öka risken för blodfettrubbning, högt blodtryck och högt blodsocker. På sikt kan även bukfetma öka risken typ 2 diabetes, vanliga cancerformer och kognitiva sjukdomar.

Den farliga kombinationen av bukfetma och svag muskelstyrka kallas sarkopen obesitas och är sedan tidigare känd hos vuxna. Men nu visar den nya studien som är en del av interventionsprogrammet ”En frisk generation”, att problemet finns redan hos barn i åttaårsåldern. Programmet har sedan 2011 arbetat för att stödja barnfamiljer i utsatta områden till hälsosammare levnadsvanor. Tidigare forskning inom programmet har visat en tydlig effekt, bland annat i form av ökad fysisk aktivitet, förbättrad livskvalitet och bättre integration.

Oroväckande resultat

I den aktuella studien undersökte Mai-Lis Hellénius och hennes forskargrupp där Gisela Nyberg från institutionen för global folkhälsa ingår, sambandet mellan bukfetma och muskelstyrka. I gruppen ingick 67 barnfamiljer med åttaåriga barn, samt deras föräldrar. 

Resultaten visade att 4 av de 30 flickorna och 13 av de 37 pojkarna i studien hade bukfetma vilket definieras som ett midjemått på 66 cm eller mer. Vid undersökning av deltagarnas benstyrka framkom ett tydligt samband: ju högre midjemått och mer bukfetma, desto sämre benstyrka. Det visade sig även att barnens muskelstyrka korrelerade med föräldrarnas; om föräldrarna hade svaga benmuskler, så hade barnen det också.

– När jag såg resultaten tappade jag nästan hakan. En del av barnen var så svaga att de hade svårt att resa sig upp ur en stol. Det är väldigt illavarslande att vi kan se det här redan hos åttaåringar och det är vår plikt som vuxna att agera. För att vända trenden krävs krafttag i form av satsningar på fysisk aktivitet och mer hälsosamma matvanor, säger Mai-Lis Hellénius.

Studien Negative associations between step-up height and waist circumference in eight-year-old children and their parents är publicerad i Acta Paediatrica.

Fem tips till barnföräldrar för mer rörelse 

Att tidigt grundlägga goda vanor kring fysisk aktivitet och mat är avgörande för barns fysiska och psykiska hälsa. Här är professor Mai-Lis Hellénius bästa tips på hur du som förälder kan hjälpa ditt barn att bryta stillasittandet – och samtidigt må bättre själv:

  1. Gå, cykla eller åk kollektivt med ditt barn till skolan. 
  2. Lägg ifrån dig mobilen och gå ut och lek med barnen minst en gång om dagen.
  3. Sätt en timer och ta gemensam paus från alla skärmar var 30 minut.
  4. Gå ut i skogen tillsammans, eller hitta andra saker ni gillar att göra tillsammans.
  5. Använd trapporna istället för att ta hiss eller rulltrappa.