Publicerad: 2018-12-18 11:21 | Uppdaterad: 2018-12-18 11:39

Ny studie om MAIT cellers funktion vid bakteriella infektioner

Johan Sandberg och hans forskargrupp vid Centrum för infektionsmedicin har fått en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Vad handlar studien om?

– Studien handlar om immunbiologin hos de antimikrobiella T celler som kallas MAIT celler (MAIT cell = Mukosa-associerad invariant T cell). Närmare har vi studerat egenskaperna hos de två MAIT cells populationer som uttrycker markören CD8 (CD8+) eller saknar denna markör (CD8-). Vi har studerat deras funktioner och utvecklingsmässiga relation, säger Johan Sandberg, forskargruppsledare och professor i viral immunologi.

Hur kan de nya upptäckterna användas?

– Våra fynd ökar förståelsen för hur MAIT celler deltar i försvaret mot bakteriella infektioner och kan underlätta utvecklingen av nya behandlingar baserade på MAIT cellers antimikrobiella funktion.

Vad är nytt i den här studien?

– Vi visar att CD8+ och CD8- MAIT celler är specialiserade subsets med olika funktionell, fenotypisk och transkriptionell profil. Vidare tyder våra data på ett utvecklingsmässigt samband där den CD8- MAIT cells populationen deriveras från den CD8+ populationen som en del av MAIT cells aktivering och respons in vivo.

Stort grattis till peket!

Läs artikeln här