Publicerad: 2019-06-05 15:56 | Uppdaterad: 2019-07-22 16:46

Ny publikation: Förekomst av barn och unga som lever med mödrar med psykisk ohälsa

Christina Dalman och Kyriaki Kosidou från forskargruppen Epidemiology of Psychiatric Conditions, Substance use and Social Environment (EPiCSS) har i ett nära samarbete med forskare från Manchester University undersökt hur många barn och unga som levt med en mamma med psykisk ohälsa i Storbritannien under åren 2005-2017.

Förekomsten av psykisk ohälsa hos mödrarna var 23 procent och det rör sig främst om diagnoserna depression och ångest. En ökning av diagnosticerad psykisk ohälsa hos mödrar kan ses under studieperioden.

Studien är en retrospektiv nationell kohortstudie som inkluderade över en halv miljon barn till 380 000 mödrar och är den största hittills på området. Studien har nyligen publicerats i tidskriften The Lancet Public Health.

Publikation

Prevalence of maternal mental illness among children and adolescents in the UK between 2005 and 2017: a national retrospective cohort analysis.
Abel KM, Hope H, Swift E, Parisi R, Ashcroft DM, Kosidou K, et al
Lancet Public Health 2019 Jun;4(6):e291-e300