Publicerad: 2017-07-11 08:01 | Uppdaterad: 2017-07-11 08:15

Ny potentiell behandling av aggressiv barncancerform

Isabelle Westerlund och Johan Holmberg. Foto: Mats Anderling

En kombination av substanser som påverkar kemiska modifieringar hos tumörens DNA och får cancercellerna att mogna ut till ofarliga nervceller kan bli ett nytt sätt att komma åt aggressiva former av neuroblastom. Det föreslår forskare vid Karolinska Institutet, som i studier på möss visar att kombinationsbehandlingen resulterar i kraftigt bromsad tumörtillväxt. Studien, som publiceras i PNAS, ifrågasätter också en hypotes inom forskningsfältet som kan leda till potentiellt farlig felbehandling av barn med neuroblastom.

Neuroblastom drabbar det perifera nervsystemet hos barn och är en tumörsjukdom med olika ansikten. En del av dessa tumörer försvinner av sig själva och en del svarar bra på den behandling som finns tillgänglig, men det finns även neuroblastom som är väldigt aggressiva och i många fall inte svarar på behandling. Dödligheten hos dessa högriskpatienter är hög och behovet av nya effektiva behandlingar är därför stort.

Kraftigt bromsad tumörtillväxt

I den aktuella studien har forskarna behandlat möss med substansen AZA, som blockerar och avlägsnar metylgrupper från cancercellernas DNA i syfte att aktivera gener som motverkar uppkomsten av neuroblastom. Detta kombinerades sedan med behandling med retinoinsyra (RA) som har förmågan att få vissa tumörceller att differentiera, mogna ut, till ofarliga nervceller.

Varken AZA eller RA kunde på egen hand bromsa tillväxten av högrisktumörer, men kombinationsbehandlingen resulterade i kraftigt bromsad tumörtillväxt hos mössen.

Forskarna testade också att kombinera med ytterligare en substans, en HIF2α-hämmare. Sådana hämmare har föreslagits som alternativ behandling av neuroblastom eftersom proteinet HIF2α tidigare har beskrivits vara kopplat till mer aggressiva former av neuroblastom. HIF2α-hämmare befinner sig för närvarande i kliniska prövningar för behandling av andra tumörsjukdomar.

– Intressant nog visar vi att effekten av vår AZA/RA-kombinationsbehandling faktiskt motverkas av HIF2α-hämmaren. Dessutom visar analyser av stora mängder patientdata att HIF2α inte alls är kopplat till aggressiva former av neuroblastom utan kan kopplas till lägre risk och bättre överlevnad hos patienterna, säger Johan Holmberg, forskare vid Ludwiginstitutet för cancerforskning och institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet.

Potentiellt farlig felbehandling med HIF2α

HIF2α-hämmarnas roll behöver utredas ytterligare innan de används för att behandla neuroblastompatienter, konstaterar forskarna.

– Förutom att påvisa effekten av en ny möjlig kombinationsbehandling ifrågasätter vår studie en hypotes som kan leda till potentiellt farlig felbehandling av barn med neuroblastom. Studien är således av stor vikt för framtida kliniska tillämpningar, säger Johan Holmberg.

Forskningen finansierades av StratCan, Cancerfonden, Barncancerfonden, Vetenskapsrådet, Ludwiginstitutet för cancerforskning och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Publikation:

“Combined epigenetic and differentiation based treatment inhibits neuroblastoma tumor growth and links HIF2α to tumor suppression”.
Isabelle Westerlund, Yao Shi, Konstantinos Toskas, Stuart M Fell, Shuijie Li, Olga Surova, Erik Södersten, Per Kogner, Ulrika Nyman, Susanne Schlisio & Johan Holmberg. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), online 10 juli 2017.

För mer information, kontakta:

Johan Holmberg, forskare
Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet
Ludwiginstitutet för cancerforskning
Tel: 072-221 27 02
E-post: Johan.Holmberg@ki.se