Publicerad: 2011-04-15 00:00 | Uppdaterad: 2022-07-15 12:01

Ny ljusteknologi belyser orsaker till schizofreni

Forskare från Karolinska Institutet har i samarbete amerikanska forskare och med hjälp av nya metoder kommit ett steg närmare att förstå orsakerna till schizofreni. En studie, som presenteras i den ansedda tidskriften Molecular Psychiatry, har genomförts med teknik som låter forskarna stänga och sätta på nervceller i transgena möss med hjälp av ljussignaler.

Orsakerna till schizofreni är okända, men enligt den vanligaste teorin finns ett samband med de så kallade NMDA-receptorerna i hjärnan. Det är bland annat känt att droger som ger schizofreniliknande effekter blockerar just NMDA-receptorerna.

Marie Carlén och Konstantinos Meletis, forskare vid institutionen för neurovetenskap, och deras kollegor har nu med hjälp av så kallad optogenetik kunnat visa att fungerande NMDA-receptorer i en specifik grupp av nervceller behövs för bildandet av normala hjärnvågor, vilka ofta är förändrade hos schizofrenipatienter. Möss som saknar NMDA-receptorer i de aktuella nervcellerna fick problem med inlärning och minne liknande de som patienter med schizofreni lider av. Speciellt de kognitiva problemen hos patienter med schizofreni, till exempel försämrat arbetsminne, har inte kunnat studeras i en genetisk djurmodell tidigare.

– Vår kombination av genetik och optogenetik är unik för studier av psykiatriska tillstånd i djurmodeller och kan användas för att utvärdera nya läkemedel som ska förbättra de kognitiva problemen i schizofreni som efterliknas i försöksdjuren, problem som inga nuvarande läkemedel hjälper mot, säger Marie Carlén.

Den optogenetiska tekniken bygger på att ljuskänsliga proteiner inkorporerats i mössens olika nervceller, vilket gör att en ljuskälla kan användas för att exakt styra aktiviteten av nervcellerna direkt i hjärnan på levande djur. Därmed kan man för första gången studera det direkta sambandet mellan aktivitet i specifika nervceller och beteenden som är kopplade till psykisk sjukdom.

Publikation

A critical role for NMDA receptors in parvalbumin interneurons for gamma rhythm induction and behavior.
Carlén M, Meletis K, Siegle J, Cardin J, Futai K, Vierling-Claassen D, et al
Mol. Psychiatry 2012 May;17(5):537-48