Publicerad: 2016-04-04 14:06 | Uppdaterad: 2016-11-11 16:20

Ny icke-invasiv metod för att studera insulinproducerande cellers utveckling

Forskare vid Karolinska Institutet och Nanyang Technological University i Singapore har tagit fram en unik metod för att följa utvecklingen av insulinproducerande celler, vilka har en nyckelroll i diabetessjukdom. Metoden beskrivs i tidskriften Diabetologia och kan vara ett steg på vägen mot att i framtiden kunna ta fram fungerande insulinproducerande celler i laboratoriet.

Betaceller i bukspottkörteln bildar insulinhormon, som har en nyckelroll i regleringen av blodsockernivån. Vid diabetes har betacellerna helt eller delvis förlorat sin funktion. För att förstå hur våra insulinproducerande betaceller bildas är det nödvändigt att kunna studera deras utveckling i det levande djuret. Men en av svårigheterna med att följa betacellernas utveckling är att vävnaden där de finns är svårtillgänglig.

Forskarna bakom den aktuella studien har utvecklat en unik metod som kan komma runt det problemet. Den nya metoden gör det möjligt att i detalj följa hur betacellerna utvecklas från det embryonala stadiet till vuxna välfungerande celler i möss. I studien visar forskarna att vävnad från musembryon som transplanteras till främre ögonkammaren på möss snabbt etablerar sig och blir välförsörjd med blodkärl. Genom att använda hornhinnan som ett naturligt fönster in i kroppen och en fluorescerande markör för insulincellens utveckling kan forskarna följa cellernas utveckling med ett mikroskop över tid på ett icke-invasivt sätt. Forskarna rapporterar att den embryonala vävnaden utvecklas till bland annat väl fungerande, mogna insulinfrisättande celler.

Ett värdefullt verktyg

– Det betyder att vi nu har ett värdefullt verktyg där vi kan studera utvecklingen av den hormonfrisättande delen av bukspottkörteln och i detalj klargöra hur denna process regleras på molekylär nivå. Detta är av stor betydelse och kan leda till att vi i framtiden kan stimulera utvecklingen av välfungerande insulinfrisättande betaceller, säger Per-Olof Berggren, professor vid Rolf Lufts forskningscentrum för diabetes och endokrinologi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet, som har lett studien.

Forskningen har finansierats med stöd från Vetenskapsrådet, Familjen Erling-Perssons stiftelse, Novo Nordisk Fonden, the Stichting af Jochnick Foundation, Diabetesförbundet, Karolinska Institutets strategiska forskningsprogram i diabetes, Skandia försäkringar, Diabetes Wellness Sverige, Berth von Kantzows stiftelse, Europeiska forskningsrådet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Per-Olof Berggren är medgrundare och VD för Biocrine, ett icke-börsnoterat bioteknikföretag som använder tekniken som forskningsmetod. En annan av artikelns medförfattare, Helena Edlund, är medgrundare, aktieägare och konsult till det olistade bioteknikföretaget Betagenon AB.

Publikation

The anterior chamber of the eye is a transplantation site that supports and enables visualisation of beta cell development in mice.
Ali Y, Diez J, Selander L, Zheng X, Edlund H, Berggren P
Diabetologia 2016 May;59(5):1007-11