Publicerad: 2023-10-18 09:11 | Uppdaterad: 2024-06-03 11:21

Ny forskning om orsaker och konsekvenser vid språkstörning / DLD

Kristiina Tammimies, Framtidens Forskning 2020, Johan Marklund.
Forskargruppsledare och docent Kristiina Tammimies. Foto: Johan Marklund.

Utvecklingsrelaterad språkstörning eller DLD (Developmental Language Disorder) är den vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningen, men kanske också den vi vet minst om. Nu inleds en omfattande studie på KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet).
-Vi behöver veta mer om uppkomsten av språkstörning och hur språkstörning kan påverka olika delar av livet, säger docent Kristiina Tammimies, som leder studien.

DLD-Sweden

Projektet heter DLD-Sweden och undersöker om språkstörning påverkar exempelvis utbildning, psykisk hälsa och livskvalitet, men också genetiska faktorer.
- Studier från andra länder visar att språkstörning påverkar nästan alla delar av livet och tyvärr ser vi att det oftast är i negativ riktning, berättar Kristiina Tammimies. Till exempel är det vanligare med psykisk ohälsa och arbetslöshet, fortsätter Kristiina, men vi vet inte om det är så i Sverige och det behöver vi ta reda på. Vi undersöker också om det finns skyddande faktorer, sådant som påverkar livskvalitén positivt.

Målet för DLD-Sweden är att ge ny kunskap om orsaker bakom och prognos vid språkstörning. Forskarna vill också bidra med kunskap om vad som är till hjälp för personer med språkstörning och vilka behov av stöd som finns.

Forskningsläget idag

I Sverige räknar man med att 8-9 procent av befolkningen har språkstörning / DLD. Trots det är området underbeforskat i jämförelse med andra neuropsykiatriska diagnoser som till exempel autism och adhd. 

-Man vet att genetiska faktorer har stark betydelse för uppkomsten av språkstörning men vi saknar forskning för att förstå hela bilden, säger Kristiina Tammimies. Genetiken kan ge oss insikter som kan leda till bättre stöd och rådgivning för individer och familjer i framtiden.

Mer om DLD-Sweden

För att få svar på hur språkstörningen påverkar människors liv och om språkstörningen förändras över tid så söker forskarna deltagare som är över 15 år och som har en språkstörning. Projektet genomförs på KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) och finansieras av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).