Publicerad: 2017-03-02 19:17 | Uppdaterad: 2017-03-02 19:44

Ny behandling ökar överlevnaden av cancersjukdom som endast drabbar små barn

Neuroblastom är en cancerform som drabbar enbart små barn, vanligen före två års ålder.

Ett internationellt forskarlag, där forskare från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset ingått, har genomfört en klinisk studie på en ny behandling mot sjukdomen.

Resultaten visar enligt forskarna att den nya behandlingen både ökar överlevnaden och minskar biverkningarna hos barnen.

– Det här är ett viktigt steg framåt för dessa svårt sjuka barn, säger Per Kogner, överläkare och professor i pediatrisk onkologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, som lett den svenska delen av studien.