Publicerad: 2024-06-10 08:22 | Uppdaterad: 2024-06-12 11:05

Ny avhandling om biomarkörer för hepatocellulärt carcinom

Robin Zenlander från avdelningen för gastroenterologi och reumatologi, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Biomarkers in hepatocellular carcinoma", den 13 juni, 2024. Huvudhandledare är Per Stål (MedH).

Porträtt av en man med mörkt hår och glasögon.
Robin Zenlander.

Vad handlar din avhandling om? 

Patienter med skrumplever (levercirros) har en ökad risk att utveckla primär levercancer i form av hepatocellulärt carcinom (HCC). Vi har letat efter nya biomarkörer, både i blod och i levercancervävnad, främst för tidig upptäckt av HCC samt för förutsägelse av risken för återfall efter kirurgisk behandling. 

Vilka är de viktigaste resultaten?

I blod har vi hittat ett nytt protein, thioredoxin reductase 1 (TXNRD1), som skulle kunna användas för tidig upptäckt av HCC. Genom att kombinera TXNRD1 med dagens mest studerade markörer alpha-fetoprotein (AFP) och des-gamma carboxyprothrombin (DCP), kan man förbättra prestandan hos de markörerna för tidig upptäckt av HCC hos riskpatienter med levercirrhos.

Därtill har vi i levercancervävnad hittat att mikro-RNA, små genetiska fragment som kan styra cellens genuttryck, som skulle kunna förbättra förutsägelsen av risken att få ett återfall i HCC efter kirurgisk behandling. 

Hur kan den här kunskapen komma människor till nytta? 

Tidigt upptäckt HCC är en förutsättning för att kunna erbjuda botande behandling. Om man kan öka andelen små tumörer som upptäcks tidigt hos riskpatienter med levercirros kan överlevnaden förbättras.

Genom att bättre kunna förutsäga vilka patienter som har högst risk att få återfall efter kirurgisk behandling kan extra uppföljning dessutom riktas mot de patienterna där det gör mest nytta. 

Vilka mål har du för framtiden?

Vi avser att fortsätta studera de biomarkörer vi hittat i större prospektiva patientkohorter, och kombinera biomarkörer i blod med nya radiologiska metoder så som förkortade MR-protokoll i syfte att öka överlevnaden för HCC patienter. 

Disputation

Torsdag, 13 juni, kl. 09:00, Erna Möllersalen, Neo, Blickagången 16, Flemingsberg.

Avhandling

Biomarkers in hepatocellular carcinoma