Publicerad: 2019-09-03 08:06 | Uppdaterad: 2019-09-30 14:51

Ny avhandling: Energy expenditure and accelerometer cut-points for sedentary behavior and physical activity in spinal cord injury: implication for guiding and prevention

Hallå där Tobias Holmlund, doktorand vid sektionen för Neurogeriatrik. Den 4 oktober försvarar du din avhandling ”Energy expenditure and accelerometer cut-points for sedentary behavior and physical activity in spinal cord injury : implication for guiding and prevention”, vad handlar den om?

Porträtt
Tobias Holmlund

Avhandlingen syftar till att öka beskriva och jämföra energiomsättning, syreupptag och hjärtfrekvens vid vila, vardagsaktiviteter, träning samt maximalt syreupptag för personer med motorisk komplett ryggmärgsskada. För att vidare kunna beskriva energiåtgång samt vid vilken intensitet de olika aktivisterna utförs hjälp av samt accelerometer.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Energiomsättningen i vila och vid maximalt syreupptag är jämförelsevis lågt Vardagsaktiviteter ökar energiomsättningen 3-6 gånger jämfört med stillasittande. De olika aktiviteterna kategoriserades i olika intensitetsnivåer (låg, medel och hög). Vidare så definierades ryggmärgsskadespecifika tröskelvärden för stillasittande, låg medel och hög intensitetsnivå för accelerometer.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa

Kategoriseringen av de olika aktiviteterna kan användas som ett verktyg i klinik för att guida personer med ryggmärgsskada att nå önskad aktivitetsnivå. Med hjälp av ryggmärgsskadespecifika tröskelvärden för accelerometer så finns det möjlighet att beskriva aktivitetsmönster baserat på olika intensitetsnivåer, till exempel hur mycket tid en person spenderar stillasittande eller i aktivitet (låg, medel högintensiv).

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Jag kommer att fortsätta med forskning i ett projekt vid gymnastik och idrottshögskolan.