Publicerad: 2019-02-27 09:46 | Uppdaterad: 2019-03-13 15:50

Ny avhandling: Causal effects of education on cognition : how do we generate evidence?

Domenika Seblova

Hallå där Dominika Seblova, doktorand vid sektionen för Aging Research Center. Du ska disputera den 22 mars med din avhandling ”Causal effects of education on cognition : how do we generate evidence?”, vad handlar den om?

Min avhandling undersöker om längre utbildning förbättrar kognitiva förmågor och kan minska uppkomsten av ålderdomsdemens. Att studera utbildning är dock komplicerat eftersom människor inte väljer sin skolgång slumpmässigt, vilket gör det svårt att isolera effekten av utbildning från andra faktorer. Men detta var vad vi ville göra i denna avhandling med hjälp av skolreformer i Sverige, som liknar experiment i det att de har inneburit ändringar i utbildningen för vissa, men inte för andra.

Vilka är de viktigaste resultaten?

En av våra studier tyder på att det kan finnas en förbättring av folkhälsan eftersom antalet nya patienter med demensdiagnos på svenska sjukhus minskade under den senaste halvan av decenniet. Vidare visade våra resultat att utbildningsreformer kan förbättra kognitiva förmågor och även minska socioekonomiska ojämlikheter. Våra resultat kan dock också ifrågasätta om långvarig utbildning kan minska demenssjukdomar och sambandet mellan utbildning och åldersbundna förändringar i en typ av minne var svagt.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Att följa upp sjukdomars förekomst över tiden, som vi gjorde med demens, kan förbättra hälsan genom förbättrad resursplanering. Vidare, att förstå hur olika skolsystem kan främja hälsa och jämlikhet i hälsa kan ha betydande effekter, eftersom vi alla har tillbringat många år av våra liv i skolan

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

I min närmaste framtid kommer jag skriva ett kapitel om demens och Alzheimers sjukdom i Folkhälsorapporten 2019 som utfärdats av Centrum för Epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholm läns landsting. Efter lite vila, ska jag flytta till New York City för att börja en postdoktoral tjänst på the Taub Institute for Research on Alzheimer’s Disease and the Aging Brain, Columbia Universitet. Där ska jag ägna mig åt ytterligare forskning om socio-ekonomiska och etniska ojämlikheter inom kognitivt åldrande.