Publicerad: 2023-09-12 15:40 | Uppdaterad: 2023-09-13 10:08

NVS får 24 miljoner i Forte-medel till FINGER-projekt

Professor Miia Kivipelto, avdelningen för klinisk geriatrik vid NVS, får närmare 24 miljoner SEK av Forte för projektet ”FINGER-Pro: Evidensbaserade hälsofrämjande interventioner för hälsosamt åldrande: Anpassning och implementering av FINGER-multidomänmodellen i skilda miljöer och sociokulturella sammanhang”.

Miia Kivipelto Foto: Erik Cronberg

Pengarna är programmedel inom området ”Preventiva och hälsofrämjande insatser inom folkhälsopolitikens målområden 2023”, som hon får under åren 2023-2029 tillsammans med flera NVS-forskare som medsökande.