Publicerad: 2020-03-27 13:54 | Uppdaterad: 2020-04-23 11:09

Nordstjernan AB donerar 9,4 miljoner kronor till ny biobank för forskning om covid-19

Hans-Gustaf Ljunggren - Professor, överläkare, Institutionen för medicin, Huddinge Foto: Jacob Forsell

Karolinska Institutet får en donation på 9,4 miljoner kronor från Nordstjernan AB. Donationen går till forskning som ger både omedelbar nytta för att bekämpa infektionen covid-19 och en biobank för studier nu och i framtiden.

Peter Hofvenstam, VD Nordstiernan
Peter Hofvenstam, VD Nordstjernan Foto: Nordstjernan

– Donationen möjliggör banbrytande forskning inom det medicinska område som är allra mest akut för världen i dag. Dessutom fördjupar projektet befintliga och viktiga samarbeten, säger Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen.

– Vi är mycket glada att konkret kunna bidra till forskningen som fokuserar på den globala pandemin. Den nya biobanken kan tillgängliggöra nödvändig data för nuvarande och framtida forskning för mer kunskap om coronaviruset, säger Peter Hofvenstam VD för Nordstjernan.

Donationen går till en gemensam forskningsinsats mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddingekring hur det nya coronaviruset orsakar infektionen covid-19. 

Den vetenskapliga beteckningen på det nya coronaviruset är SARS-CoV-2. Eftersom viruset är nytt är kunskapen om hur det fungerar knapphändig. Ett viktigt område där ny kunskap snabbt behöver tas fram är hur SARS-CoV-2 orsakar infektionen covid-19. Det är av yttersta vikt att förstå hur kroppen reagerar vid infektionen för att kunna förutsäga vilka patienter som löper högst risk att försämras och få ökad kunskap om immunitet efter tillfrisknande. Kunskapen behövs för att förbättra behandling och för att se vilka läkemedel som kan ha effekt.

Forskningen kräver en stor omställning av laboratorier och annan struktur för att kunna samla in prover för analyser som behöver göras så snabbt som möjligt. En biobank kommer att byggas upp för att möjliggöra även framtida studier, och komma till stor nytta för Karolinska Institutets forskning om SARS-CoV-2 och covid-19.

Samarbetet sker mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet, inom ett för verksamheterna gemensamt konsortium. Forskningen koordineras av professor Hans-Gustaf Ljunggren på Karolinska Institutet. Arbetet med att säkra arbetet etiskt och juridiskt (GDPR mm) och logistiskt pågår redan.

Mer om Hans-Gustaf Ljunggren

Om forskningsfinansiären

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på nordstjernan.se