Publicerad: 2014-12-04 10:00 | Uppdaterad: 2019-04-02 06:53

Nio unga forskare blir Wallenberg Academy Fellows vid Karolinska Institutet

Idag tillkännagav Knut och Alice Wallenbergs stiftelse vilka forskare som utsetts till Wallenberg Academy Fellows. Hela nio forskare på Karolinska Institutet får forskningsanslag på mellan fem och nio miljoner under fem år. Fyra av dessa är externa rekryteringar.

Jenny Mjösberg

Jenny Mjösberg. Photo: Lisa HagstenDr Jenny Mjösberg vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Huddinge ska studera vilken roll en nyupptäckt cellfamilj, medfödda lymfoida celler, som tillhör immunförsvaret, spelar i utvecklingen av inflammatorisk tarmsjukdom och tarmcancer hos människor.

Läs mer om Jenny Mjösberg som Wallenberg Academy Fellow
Läs mer om Jenny Mjösbergs forskning

Björn Högberg. Photo: Ulf SirbornBjörn Högberg

Med hjälp av den genetiska koden kan Björn Högberg styra hur DNA-molekyler ska vecka sig. Det kallas för DNA-origami. Som Wallenberg Academy Fellow kommer han att använda DNA-origami som ett verktyg för att utforska samspelet mellan celler och för att kartlägga skillnaden i genuttryck mellan friska celler och cancerceller. Björn Högberg är docent vid institutionen för neurovetenskap på Karolinska Institutet.

Läs mer om Björn Högberg som Wallenberg Academy Fellow
Läs mer om Björn Högbergs forskning

Pekka Katajisto

Pekka Katajisto. Photo: PrivatePekka Katajisto vid Institutet för Bioteknologi, Helsingfors universitet, och akademiforskare vid Finlands Akademi, ska undersöka processer som styr över stamcellernas ungdom och som därmed kan påverka åldrandet. När de stamceller som har till uppgift att producera nya celler med tiden tröttas ut, kommer förnyelsen att ske i en alltför långsam takt, vilket innebär att organen åldras. Som Wallenberg Academy Fellow ska Pekka Katajisto fortsätta att studera detta fenomen vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Läs mer om Pekka Kajatisto som Wallenberg Academy Fellow
Läs mer om Pekka Kajatistos forskning

Yenan Bryceson

Yenan Bryceson. Photo: Jenny MjösbergDr Yenan Bryceson vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet, och adjungerad professor vid institutionen för internmedicin, Universitetet i Bergen, studerar genetiska defekter som påverkar funktionen av två lymfocyter, cytotoxiska T-celler och naturliga mördarceller. Båda dessa har till uppgift att känna igen och döda infekterade celler och cancerceller. De kontrollerar även aktiviteten hos andra celler i immunförsvaret så att det inte blir överaktiva. Brycesons mål är att förstå de molekylära mekanismer som reglerar lymfocyterna och hur genetiska defekter stör lymfocyternas normala funktion.

Läs mer om Yenan Bryceson som Wallenberg Academy Fellow
Läs mer om Yenan Brycesons forskning

Edmund Loh

Edmund Loh. Photo John SennettDr Edmund Loh, Vetenskapsrådets Fellow vid The Sir William Dunn School of Pathology, University of Oxford, ska försöka ta reda på varför meningokocker, en bakterie som normalt finns i näsa och hals, plötsligt tränger igenom slemhinnan och orsakar hjärnhinneinflammation. Förhoppningen är att han ska hitta nya så kallade regulatoriska RNA som kan förklara meningokockernas plötsliga förvandling. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Edmund Loh att ha sin bas vid Karolinska Institutet.

Läs mer om Edmund Loh som Wallenberg Academy Fellow

Andreas Olsson

Andreas Olsson. Photo: Susan SayehliAndreas Olsson, universitetslektor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, ska studera hur människan lär sig rädslor både från andra och om andra, och hur det påverkar känslomässiga reaktioner och beteendet. Han ska även utforska betydelsen av en individs grupptillhörighet och sociala status för den emotionella inlärningen. Projektet kan leda till en bättre förståelse för psykiska tillstånd präglade av sociala och emotionella problem, till exempel autism och ångeststörningar.

Läs mer om Andreas Olsson som Wallenberg Academy Fellow
Läs mer om Andreas Olssons forskning

Robert Månsson

Robert Månsson. Photo: Eva WelinderDr Robert Månsson vid centrum för hematologi och regenerativ medicin, Karolinska Institutet, ska använda ny teknik för att kartlägga DNA-molekylernas trassliga arkitektur. Han ska fokusera på gener som är viktiga för blodceller. Många genetiska mutationer som är kopplade till blodcancer finns i kontrollregionerna. Men eftersom ingen vet vilka gener som regleras av dessa kontrollregioner, är det svårt att förstå varför mutationen är farlig. Genom att pussla ihop kontrollregioner och gener, kommer Robert Månsson utveckla förståelsen av hur blodcancer uppkommer.

Läs mer om Robert Månsson som Wallenberg Academy Fellow
Läs mer om Robert Månssons forskning

Peder Olofsson

Peder Olofsson. Photo: Max ElgerDr Peder Olofsson vid Feinstein Institute for Medical Research, USA, har upptäckt en speciell immuncell, en så kallad ChAT+ T cell, som vidarebefordrar signalen från nervceller till immunceller. Nu ska han kartlägga dessa celler och signalvägar närmare. Förutom att skapa grundläggande förståelse för de basala mekanismerna i kroppen, hoppas Peder Olofsson kunna modifiera signalerna genom bioelektronisk teknik. Målet är att kunna detaljstyra immunsystemets aktivitet för att behandla specifika sjukdomar. Som Wallenberg Academy Fellow får Peder Olofsson möjlighet att flytta denna forskning till Karolinska Institutet.

Läs mer om Peder Olofsson som Wallenberg Academy Fellow

Eduardo Villablanca

Eduardo Villablanca: Photo: Patricia TorregrosaDr Eduardo Villablanca forskar på uppkomsten av tarminflammatoriska sjukdomar, som ulcerös kolit och Crohns sjukdom. De orsakas av att immunförsvaret av någon anledning går till attack mot vävnaden i tarmen. Han ska studera de immunceller som är viktiga för att upprätthålla tarmens homeostatiska balans och ta reda på hur det går till när samspelet mellan tarmflora, immunsystem och tarmceller går förlorad. Eduardo Villablanca är Instructor in medicine vid Harvard Medical School, Boston, Assistant Immunologist vid Massachusetts General Hospital, Boston, och forskare vid Broad Institute, Cambridge, USA. Han kommer nu att flytta sin verksamhet till Karolinska Institutet.

Läs mer om Eduardo Villblanca som Wallenberg Academy Fellow
Eduardo Villablancas webbplats

Om finansiären

Wallenberg Academy Fellows är Sveriges största privata satsning på unga forskare. Programmet har inrättats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet. Målsättningen är att ge unga lovande forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap möjligheten att ta sig an svåra och långsiktiga forskningsfrågor. Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och 2014 har stiftelsen utsett totalt 29 Wallenberg Academy Fellows.

Samtliga Wallenberg Academy Fellows deltar i ett mentorskapsprogram som syftar till att stärka dem i deras vetenskapliga ledarskap samt att ge dem kunskaper och erfarenheter för att bättre kunna nyttiggöra forskningsresultat. Genom programmets internationella inslag bidrar det även till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön och att öka den svenska forskningens konkurrenskraft.