Publicerad: 2020-05-07 15:10 | Uppdaterad: 2020-09-18 18:02

Niklas Mejhert får 10 MDKK från från Novo Nordisk Fonden för forskning om fettcellers förmåga att lagra energi

Niklas Mejhert, Avdelningen för Endokrinologi och diabetes
Niklas Mejhert, Avdelningen för Endokrinologi och diabetes Foto: Privat

Niklas Mejhert har precis kommit tillbaka till MedH efter fem år som postdoc på Harvard T.H. Chan School of Public Health (Farese & Walther lab).

Fokus för projektet 

Syftet med projektet är att identifiera mekanismer som reglerar fettcellens förmåga att lagra energi i form av fett (lipider). När adipocytens lagringskapacitet överstigs ansamlas fettet istället i andra organ såsom skelettmuskel och lever. Detta är i sin tur kopplat till rubbad vävnadsfunktion och utvecklande av metabola sjukdomar, exempelvis insulinresistens och typ 2-diabetes.

Var i projektet befinner ni er just nu?

– Första delen av projektet där vi systematiskt identifierat potentiella reglerare av fettinlagring i adipocyter är genomfört. Nu ska vi validera dessa fynd och gå vidare med mer detaljerade studier som syftar till att förstå exakta mekanismer, säger Niklas Mejhert.

Hur kommer forskningen gagna patienterna?

– Projekts övergripande mål är att identifiera mekanismer som reglerar fettcellens lipidinlagringsförmåga samt kartlägga hur dessa är påverkade vid olika sjukdomstillstånd såsom fetma och typ 2-diabetes. För att generera ny kunskap inom detta ämnesområde kommer prekliniska studier baserade på humana fettceller att kombineras med klinisk forskning på human fettvävnad från patienter med/utan metabola sjukdomar. Detta translationella tillvägagångssätt kommer förhoppningsvis leda till en fördjupad kunskap inom adipocytbiologi med direkt fokus på lipidmetabolism, säger Niklas Mejhert.

Kontakt

Niklas Mejhert Senior Forskare