Publicerad: 2022-10-05 09:23 | Uppdaterad: 2022-10-07 13:49

Niaz Ahmed ny adjungerad professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap

Den 4 oktober 2022 blev forskargruppledare Niaz Ahmed anställd som adjungerad professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), avdelningen Neuro.

Niaz Ahmed new professor at CNS Neuro
Foto: Nilla K

Niaz Ahmed disputerade 2003 vid Karolinska institutet, har mångårig forskningserfarenhet inom Stroke - Akut intervention och sekundärprevention samt är verksam som chef för forskning och utbildning, ME Neurologi, vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Beslutet om anställning som adjungerad professor fattades av rektor Ole Petter Ottersen i närvaro av t.f universitetsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss efter föredragning av HR-specialist Ellen Tiala. Närvarande var också Medicinska föreningens ordförande Lovisa Hagenfeldt.

Vi säger stort grattis till Niaz och välkomnar honom i den nya rollen!