Publicerad: 2011-10-25 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-19 13:38

Neurobiologisk mekanism bakom anorexia/självsvält kartlagd i mus

Forskare vid Karolinska Institutet har hittat medfödda egenskaper hos möss som skulle kunna förklara varför en del individer lättare utvecklar anorexia/självsvält än andra. En studie som visar att genetiska defekter som drabbar cellens kraftverk, mitokondrierna, kan leda till att celler i hjärnans kontrollcenter för ätbeteende dör, när de utsätts för svält publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

En ny studie från Karolinska Institutet, som gjorts på möss, visar att anorexi/självsvält kan vara kopplad till genetiska defekter som gör att cellernas kraftverk, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Studien visar på möjligheten att en sådan mitokondriell defekt hos möss kan leda till att nervcellerna i hjärnans kontrollcenter för ätbeteende blir extra känsliga för oxidativ stress, en biokemisk reaktion som orsakas av fria radikaler. Forskarna har observerat att dessa nervceller stängs av och kanske till och med dör.

Ätstörningar såsom anorexia nervosa är allvarliga sjukdomar som man idag inte vet orsaken till. Omfattande forskning har dock visat att de som drabbas verkar ha en medfödd känslighet för yttre faktorer som kan starta sjukdomsförloppet, till exempel rådande skönhetsideal. Vad den medfödda känsligheten orsakas av är ännu oklart men forskare vid Karolinska Institutet kan nu ha hittat en av orsakerna.

– Vi kommer nu att undersöka om våra resultat också stämmer vid anorektiska tillstånd hos människan, säger Jeanette Johansen, vid Centrum för molekylär medicin och Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet som är en av forskarna bakom studien.