Publicerad: 2016-08-02 16:00 | Uppdaterad: 2016-08-02 16:06

Nedsatt aktivitet i särskilt enzym identifierat hos suicidpatienter

Det är sedan tidigare känt att människor som försökt begå självmord har en pågående inflammation i blod och ryggmärgsvätska. En ny studie från Karolinska Institutet i samarbete med Van Andel Research Institute och Macquarie University, publicerad i Translational Psychiatry, visar att patienterna har nedsatt aktivitet av ett enzym som reglerar inflammationen och dess nedbrytningsprodukter.

Studien är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan forskargruppen på Karolinska Institutet, professor Lena Brundin vid Van Andel Research Institute i Grand Rapids, USA, och professor Gilles Guillemin vid Macquarie University i Australien.

Det övergripande syftet med forskningen är att hitta sätt att identifiera självmordsbenägna patienter.

– Idag saknas biomarkörer för detta, det vill säga biologiska faktorer som går att mäta, och där själva mätvärdet ger information om patientens hälsa. Om man med ett enkelt blodprov kan identifiera de individer som riskerar att ta sitt liv skulle oerhört mycket vara vunnet, säger Sophie Erhardt, professor vid Institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet, som tillsammans med Lena Brundin har lett arbetet.

Nedsatt aktivitet

Forskarna har analyserat metaboliter, nedbrytningsprodukter, som bildas vid infektion och inflammation i blod och ryggmärgsvätska från patienter som försökt att ta sitt liv. Tidigare har man visat att dessa patienter har en pågående inflammation i blod och ryggmärgsvätska. Nu har de lyckats visa att patienter som begått ett självmordsförsök har nedsatt aktivitet av ett enzymet ACMSD som reglerar inflammationen och inflammationens nedbrytningsprodukter.

– Vi tror att personer som har en nedsatt aktivitet av det enzymet är extra sårbara för att utveckla depressivitet och självmordsbenägenhet då de drabbas av olika infektioner eller inflammation. Vi tror också att inflammationen riskerar att lättare bli kronisk hos personer med nedsatt aktivitet av ACMSD, säger Lena Brundin.

Viktig balans

Det ämne som ACMSD producerar, picolinsyra, är kraftigt minskat i såväl i plasman som i ryggmärgsvätskan hos patienterna. En annan produkt som heter quinolinsyra är ökad. Quinolinsyra i förhöjd nivå är inflammatoriskt aktivt och binder även till glutamatreceptorer i hjärnan. Normalt producerar ACMSD picolinsyra på bekostnad av quinolinsyra, och upprätthåller på så sätt en viktig balans.

Sophie Erhardt Foto: Privat.– Vi vill nu ta reda på om dessa förändringar enbart ses hos individer med självmordstankar eller om patienter med svår depression också uppvisar detta. Vi vill också ta fram läkemedel som aktiverar enzymet ACMSD och som därmed återställer balansen mellan quinolinsyra och picolinsyra, säger Sophie Erhardt.

Studien har finansierats med stöd av svenska Vetenskapsrådet, Region Skåne och Centrala ALF-medel. Amerikanska National Institutes of Health, stipendium från American Foundation for Suicide Prevention, Michigan State University, Van Andel Research Institute, Rocky Mountain MIRECC, the Merit Review CSR&D samt Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition (University of Maryland). Samt Australian Research Council och National Health and Medical Research Council, Australien.

Flera av forskarna har angett att de har företagsintressen, vilket redovisas för i artikeln.

Publikation

An enzyme in the kynurenine pathway that governs vulnerability to suicidal behavior by regulating excitotoxicity and neuroinflammation
Lena Brundin, Carl M. Sellgren, Chai K. Lim, Jamie Grit, Erik Pålsson, Mikael Landén, Martin Samuelsson, Kristina Lundgren, Patrik Brundin, Dietmar Fuchs, Teodor T. Postolache, Lil Traskman-Bendz, Gilles J. Guillemin, Sophie Erhardt.
Translational Psychiatry, publicerad online 2 augusti 2016, doi: 10.1038/TP.2016.133.