Publicerad: 2013-04-22 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-30 10:43

Några få cigaretter om dagen ökar risken för reumatism

En ny studie, som publiceras i vetenskapstidskriften Arthritis Research & Therapy, visar att risken att få ledgångsreumatism fördubblas redan om man röker några cigaretter om dagen. Ett rökstopp minskar risken för reumatism, men jämfört med personer som aldrig rökt har före detta rökare en ökad risk att drabbas av sjukdomen fortfarande femton år efter att de slutade.

Forskare från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset analyserade registerdata ur Svenska mammografikohorten, som inkluderar cirka 34000 kvinnor mellan 54 och 89 år. Av dessa kvinnor hade 219 diagnostiserats med ledgångsreumatism  reumatoid artrit (RA).

Kopplingen mellan rökning och reumatism är känd genom tidigare forskning. Resultatet av den aktuella studien visar att även rökning i mycket liten omfattning kan kopplas till ökad risk att drabbas av reumatism; att röka mellan en och sju cigaretter om dagen mer än fördubblade risken.

När forskarna jämförde personer som aldrig hade rökt med kvinnor som hade rökt i upp till 25 år, kunde de också se att risken för reumatism ökade med hur lång tid man hade rökt. Risken att få reumatism minskade för dem som slutade röka och fortsatte sjunka över tid. Femton år efter rökstoppet hade risken minskat med en tredjedel, men var fortfarande signifikant högre för före detta rökare än för personer som aldrig hade rökt.

– Det finns många hälsoskäl att sluta röka och risken att drabbas av RA är en av dessa. Men det faktum att risken finns kvar fortfarande femton år efter ett rökstopp är ett argument att slänga cigaretterna så fort som möjligt och att aldrig bli rökare till att börja med, säger Daniela Di Giuseppe, doktorand vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet och en av forskarna bakom studien.

Studien har finansierats genom anslag från Vetenskapsrådet och Karolinska Institutet.

Publikation

Cigarette smoking and smoking cessation in relation to risk of rheumatoid arthritis in women.
Di Giuseppe D, Orsini N, Alfredsson L, Askling J, Wolk A
Arthritis Res. Ther. 2013 Apr;15(2):R56