Publicerad: 2013-07-05 00:00 | Uppdaterad: 2022-02-28 16:53

Möjligt mål för nytt tuberkulosvaccin identifierat

En ny studie, som publiceras i vetenskapstidskriften PLOS Pathogens, visar att molekylen SOCS3 spelar en avgörande roll i immunförsvarets kontroll av tuberkulosinfektion. Detta kan ha betydelse för utvecklingen av nya vaccin mot sjukdomen.

Tuberkulos uppfattas ibland som ett hot från det förflutna men är fortfarande en högst närvarande sjukdom. En tredjedel av världens befolkning är infekterad av bakterien Mycobacterium tuberculosis som orsakar sjukdomen men det är bara hos 10 procent av dessa som sjukdomen bryter ut. Ändå dör ungefär två miljoner tuberkulospatienter varje år världen över.

Mycobacterium tuberculosis förökar sig i en typ av vita blodkroppar som heter makrofager. Hos infekterade personer som inte utvecklar sjukdomen bildar immunförsvaret molekyler som antingen dödar bakterierna eller hindrar dem från att föröka sig inne i makrofagerna. Exakt hur detta går till vet inte forskarna, vilket försvårar utvecklingen av effektiva vaccin och behandlingar av sjukdomen. Varför sjukdomen bryter ut hos vissa individer men inte hos andra är inte heller helt klart.

Den aktuella studien visar att molekylen SOCS3 spelar en viktig roll för immunförsvarets kontroll av tuberkulosinfektion. Upptäckten gjordes genom att infektera möss med Mycobacterium tuberculosis. Mössen var genetiskt modifierade så att de inte uttrycker SOCS3 i olika immunceller. Dessa möss blev påtagligt mycket känsliga för infektion med Mycobacterium tuberculosis.

– Som en soldat beväpnad med två olika vapen angriper SOCS3 på två olika sätt i kampen mot Mycobacterium tuberculosis. Det är förvånande att samma molekyl kontrollerar olika celltyper i immunförsvaret, säger Martin Rottenberg, professor i infektionsimmunologi vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet och ansvarig forskare för studien.

Det blir allt svårare för sjukvården att kontrollera tuberkulos i takt med att allt fler bakteriestammar blir resistenta mot antibiotika. Dessutom är tuberkulos-vaccinet, som utvecklades för nästan 100 år sedan, inte effektivt mot de vanligaste lungsjukdomarna.

– Vi tror att SOCS3 eller de mekanismer som SOCS3 kontrollerar skulle kunna användas som nya mål för framtida vaccin, säger Martin Rottenberg.

Studien förstaförfattare är Berit Carow, postdoktoral forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi. Forskningen har finansierats genom anslag från EU, Vetenskapsrådet och Karolinska Institutet.

Publikation

Critical and independent role for SOCS3 in either myeloid or T cells in resistance to Mycobacterium tuberculosis.
Carow B, Reuschl A, Gavier-Widén D, Jenkins B, Ernst M, Yoshimura A, et al
PLoS Pathog. 2013 ;9(7):e1003442