Publicerad: 2023-03-03 15:32 | Uppdaterad: 2023-03-03 16:18

Mobilapp resulterade i bättre matvanor och mindre skärmtid hos små barn

dekorativ bild
App kan hjälpa föräldrar att ge barn en hälsosam kost. Foto: Getty Images

Med hjälp av en mobilapp på flera olika språk kunde föräldrar i Sverige ge sina små barn bättre matvanor och mindre skärmtid. Det visar en studie av forskare från Karolinska Institutet som publicerats i International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Övervikt och obesitas hos barn är ett växande problem i världen. I Sverige har elva procent av fyraåringar övervikt. Motsvarande siffra bland sex- till nioåringar är 21 procent. I socioekonomiskt utsatta områden är övervikt bland barn än mer utbredd.  

Marie Löf
Marie Löf, professor vid KI. Foto: Ulf Sirborn

–  En viktig och unik aspekt av studien är att appen anpassats till flera språk såsom svenska, somaliska, arabiska och engelska för att nå ut till så många familjer som möjligt, säger Marie Löf, professor vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet och studiens sisteförfattare.  

Forskarna har utformat mobilappen MINISTOPP 2.0. Totalt 552 familjer med ett barn mellan 2,5 och tre år rekryterades från 19 barnhälsovårdscentraler över hela Sverige. 24 procent av barnen i studien hade två utrikesfödda föräldrar vilket motsvarar Sveriges befolkning i stort. Hälften av barnen randomiserades till en kontrollgrupp som fick standardvård och den andra hälften ingick i interventionsgruppen med mobilappen. 

Barnets vanor dokumenterades

Under de sex månader som studien pågick fick föräldrarna i interventionsgruppen information om hälsosamma levnadsvanor via appen. De hade även möjlighet att registrera barnets intag av frukt, grönsaker, sötsaker, snacks och sockersötade drycker, samt barnets fysiska aktivitet och skärmtid.

– Publikationen visar att barnen i interventionsgruppen hade statistiskt signifikant lägre intag av söta och salta snacks, söta drycker, samt mindre skärmtid, säger Christina Alexandrou, anknuten doktorand vid samma institution och studiens försteförfattare.

Till exempel var intaget av söta drycker 32 gram lägre per dag hos interventionsgruppen än hos kontrollgruppen, vilket motsvarar en minskning med cirka 20 procent av medelintaget hos svenska barn i förskoleåldern. 

– Mycket glädjande är också att föräldrarna som fått tillgång till appen rapporterade högre tilltro till sin egen förmåga att främja goda levnadsvanor hos sitt barn när det gäller såväl kost som fysisk aktivitet, säger Marie Löf och fortsätter: 

– Resultaten är mycket viktiga för hälsofrämjande arbete inom barnhälsovården. Vi har visat att vi med ett digitalt verktyg kan göra skillnad och appen kommer nu att implementeras vid ett flertal barnavårdscentraler i Sverige. Vi når många familjer oavsett språk och vi kan bidra till hälsosammare levnadsvanor hos små barn, samt bidra till att föräldrar känner sig stärkta i sitt föräldraskap kopplat till levnadsvanor, säger Marie Löf.  

dekorativ bild
Appen finns på flera olika språk. Foto: International Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity

Huvudsakliga finansiärer är Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Region Östergötland, Forsknings-ALF, Strategiska forskningsområdet för vårdvetenskap (SFO-V), Lions Forskningsfond mot folksjukdomar bland annat.  

Publikation

Effectiveness of a Smartphone App (MINISTOP 2.0) integrated in primary child health care to promote healthy diet and physical activity behaviors and prevent obesity in preschool-aged children: randomized controlled trial”, Christina Alexandrou, Hanna Henriksson, Maria Henström, Pontus Henriksson, Christine Delisle Nyström, Marcus Bendtsen & Marie Löf, International Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity, online 21 februari 2023, doi: 10.1186/s12966-023-01405-5