Publicerad: 2019-09-20 17:41 | Uppdaterad: 2019-09-20 18:16

Miljonanslag till KI för registerbaserad forskning från Vetenskapsrådet

Karolinska Institutet har fått anslag på totalt 37 miljoner kronor för forskarskola och forskningsmiljöer inom registerbaserad forskning från Vetenskapsrådet. Totalt har Vetenskapsrådet beviljat 102 miljoner kronor för perioden 2020–2023.

Forskarskolan ”Swedish INterdisciplinary Graduate School in register-based research (SINGS)” vid institutet för miljömedicin har blivit tilldelad ett bidrag på 11 miljoner kronor under en tidsperiod av fem år.

Paul Dickman vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik har blivit tilldelad ett bidrag till forskningsmiljö för ”Utveckling och tillämpning av statistiska metoder för registerbaserad forskning”, på 13 miljoner kronor under en tidsperiod av fem år.

Jesper Lagergren vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi har blivit tilldelad ett bidrag till forskningsmiljö för ”Registerbaserad forskning om fetma, reflux och cancer i övre magtarmkanalen”, på 13 miljoner kronor under en tidsperiod på fem år.