Publicerad: 2011-10-31 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-19 13:14

Mer och säkrare vårdinformation i primärvården med Snomed CT

Terminologisystemet Snomed CT ger mer och säkrare information om hälsoproblem, diagnoser och vårdåtgärder i primärvården än vad man kan få ut av de klassificerings- modeller som används i dag. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet. Kunskapen är viktigt för att bättre kunna följa hälsoläget bland patienter och befolkning, göra jämförelser och bedriva forskning.

I en ny avhandling från Karolinska Institutet har forskare undersökt diagnoser och vårdåtgärder från primärvården med hjälp av världens största terminologisystem Snomed CT (Systematized nomenclature of medicine, clinical terms). Resultaten visar att en ny bild träder fram. Av de över 2,5 miljoner diagnoser som bearbetats från patientjournaler framgår exempelvis att infektionssjukdomar och problem i mag-/tarmkanalen är betydligt vanligare än vad man kan få ut av statistik i traditionella terminologisystem. Snomed CT fångar även upp inflammatoriska sjukdomar och smärta, vilket inte går att få fram i dag. Av avhandlingen framgår också att informationen om olika åtgärder som har utförts är mer detaljerad i Snomed CT, exempelvis läkemedelsanvändning och råd om läkemedel till patienten.

– Snomed CT verkar hitta dold information och bearbetar den så att den kan betraktas ur olika perspektiv. Det ger mer, tillförlitligare och säkrare information som är till nytta för primärvårdens personal, patienter, forskare och beslutsfattare, säjer Anna Vikström, forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet och verksam vid Centrum för allmänmedicin (CeFAM).

Anna Vikström menar att dagens klassificeringsmodeller, trots att de är golden standard, ofta har en gammalmodig och snäv struktur.

– Cancer i magen klassificeras i dag enbart som en cancersjukdom. Snomed CT klassificerar däremot magcancer även som en sjukdom i mag-/tarmkanalen, säger Anna Vikström.

Ett annat exempel är blodkärlsdemens. Den klassificeras i dag som en psykisk sjukdom, men med Snomed CT är den även sökbar som en sjukdom i nervsystemet, cirkulationsorganen och som en skada.

Men när är svensk primärvård mogen att ta steget över till en internationell gemensam medicinsk terminologi av det här slaget? Enligt Anna Vikström anser många i och utanför Sverige att användning av Snomed CT är rätt väg att gå. Samtidigt betonar hon att tanken inte är att det ska fungera som ensamt terminologisystem och att det måste integreras i patientjournalsystemet.

– Ett enhetligt terminologisystem är en förutsättning för att kunna göra uppföljningar och jämförelser, följa hälsoläget bland patienter och befolkning och bedriva forskning. I dag finns det få system som klarar att göra informationen entydig, och se till att den kan dokumenteras och kommuniceras över tid, mellan organisationer och över nationella gränser, säger Anna Vikström.

Avhandling

Terminology systems for health problems and procedures in primary care
Anna Vikström
September 2011, ISBN: 978-91-7457-461-6