Publicerad: 2023-06-19 15:54 | Uppdaterad: 2023-06-20 11:39

Uppdaterad självskadestatistik för 2022

Den 19 juni 2023 publicerade Socialstyrelsen den officiella statistiken över självskador och självmordsförsök år 2022. NASP har sammanställt statistiken på riksnivå och för Stockholms län.

Enligt statistiken från Socialstyrelsens databas1 över yttre orsaker till skador och förgiftningar var det totalt 6987 personer 15 år och äldre som slutenvårdades för självskada eller självmordsförsök i Sverige under 2022 (motsvarande 80,4 per 100 000 invånare). Av dessa personer var 2744 män och 4243 kvinnor. År 2021 var antalet självskador och självmordsförsök i slutenvården 7218 (motsvarande 83,8 per 100 000) bland personer 15 år och äldre och då var 2808 av dessa personer män och 4410 var kvinnor.

Statistiken innefattar både fastställda självdestruktiva handlingar (d.v.s. självskador och självmordsförsök) och skadehändelser med oklar avsikt (”osäkra självskador och självmordsförsök”). Av dessa skadefall, år 2022, utgjordes 13% av skadehändelser med oklar avsikt, precis som under år 2021.

Siffrorna som redovisas ovan gäller endast patienter som har vårdats för sina skador inom slutenvård. Patienter som vårdats för skada vid flera tillfällen under ett kalenderår betraktas som en (1) patient.

Under Statistik på NASP:s hemsida redovisas självmords- och självskadestatistiken för Sverige samt Stockholms län i detalj.

 

Diagnoser i sluten vård och specialiserad öppenvård [internet]. Stockholm: Socialstyrelsen. [citerad 2023-06-19]. Tillgänglig från: https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikda…