Publicerad: 2020-06-02 13:39 | Uppdaterad: 2020-06-02 13:41

Marie Wahren-Herlenius får Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2020

En stor check från Hjärt-Lungfonden med summan 15 miljoner kronor som Kristina Sparreljung och mottagaren Marie Wahren-Herlenius håller mellan sig.
Professor Marie Wahren-Herlenius (till höger) tar emot Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2020 av Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. Foto: Hjärt-Lungfonden

Professor Marie Wahren-Herlenius, institutionen för medicin, Solna vid Karolinska Institutet, får Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2020 på 15 miljoner kronor. Hon får anslaget för sin forskning om hjärtskador hos barn orsakade av inflammatoriska sjukdomar.

Forskargruppen kartlägger genom kliniska och experimentella studier mekanismerna bakom de sjukdomar i barns hjärtan som uppstår på grund av fel i immunförsvaret. Flera allvarliga hjärtsjukdomar hos barn orsakas av fel i immunförsvaret och är förknippade med svår inflammation. Som foster exponeras barn som får dessa sjukdomar för en typ av antikroppar som riskerar att störa hjärtats sammandragningar och ge upphov till mycket allvarliga tillstånd med hög mortalitet.

– Om jag och mitt forskarteam når våra mål så kommer vi att kunna förhindra att den här typen av barnhjärtsjukdomar uppstår över huvud taget. Lösningen ligger bland annat i att hitta biomarkörer för tidig diagnos och identifiera de delar av immunsystemet som bidrar till att skada hjärtat, säger Marie Wahren-Herlenius, professor i experimentell reumatologi vid Karolinska Institutet i ett pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden.