Publicerad: 2012-07-27 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-09 11:29

Män med prostatacancer har högre risk att dö av andra orsaker

En ny studie från Karolinska Institutet och Harvard School of Public Health visar att män som diagnosticerats med prostatacancer i mindre utsträckning dör av sin cancersjukdom än av andra undvikbara sjukdomar som hjärtsjukdom. Det är den hittills största studien av sitt slag som undersöker dödsorsaker bland män med prostatacancer. Resultaten tyder på att positiva livsstilsförbättringar bör spela en viktig roll i framtida behandling av prostatacancer.

– Våra resultat är relevanta för de tusentals män som lever med prostatacancer i Sverige idag. Förhoppningen är självklart att man inom vården skall göra vad man kan för att uppmuntra patienterna att leva mer hälsosamt, vilket skulle kunna ha en stor effekt på både livslängd och livskvalitet, säger Gustaf Edgren, forskare vid Karolinska Institutet och Harvard School of Public Health, som är en av författarna.

Prostatacancer är den idag vanligaste cancerformen, och drabbar cirka 10 000 män varje år bara i Sverige. Samtidigt som insjuknandet i sjukdomen har ökat påtagligt i såväl Sverige som övriga västvärlden de senaste årtiondena, så har risken att dö i sjukdomen minskat för de män som precis fått sin diagnos. Forskarna tillskriver en stor del av denna ökning till att allt fler män tagit det så kallade PSA-provet (prostataspecifikt antigen), vilket lett till en högre andel män har lågrisktumörer.

Studien, som är baserad på de svenska cancer- och dödsorsaksregistren samt amerikanska cancerregister, undersökte dödsorsaker bland män med prostatacancer. Totalt inkluderades över 700 000 cancerfall från 1961 till 2008.

Resultaten visar att under hela studieperioden avled cirka 35 procent av de svenska männen av sin prostatacancer. Motsvarande siffra för USA var 30 procent. Dock minskade andelen som dog i sin prostatacancer avsevärt över tid - allra mest så efter introduktionen av PSA-testning. Samtidigt var andelen som dog i andra sjukdomar, exempelvis hjärtsjukdom, konstant.

– Vår studie visar att livsstilsförändringar, såsom viktnedgång och ökad fysisk aktivitet samt rökstopp, kan ha en större effekt på patienternas överlevnad än de behandlingar de får för sin prostatacancer, säger Hans-Olov Adami, professor i cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet samt Harvard School of Public Health.

Publikation

Temporal trends in cause of death among Swedish and US men with prostate cancer.
Epstein M, Edgren G, Rider J, Mucci L, Adami H
J. Natl. Cancer Inst. 2012 Sep;104(17):1335-42