Publicerad: 2018-06-08 13:11 | Uppdaterad: 2018-06-08 15:06

Makerere University och KI stärker samarbete

Ole Petter Ottersen Barnabas Nawangwe Makerere Uganda

En delegation från Makerere University i Uganda besökte Karolinska Institutet den 7-8 juni. Syftet var att föra samtal om fortsatt och stärkt samarbete mellan universiteten.

Makerere Universitys rektor, professor Barnabas Nawangwe, ledde delegationen som bland andra träffade Karolinska Institutets (KI) ledning för att diskutera det mångåriga universitetssamarbetet. Det första samförståndsavtalet undertecknades redan 2003 och innefattar möjligheten för forskarstuderande att få en dubbel doktorsexamen från båda universiteten.

– Samarbetet med Makerere universitet är ett av KI:s viktigaste och mest omfattande internationella samarbeten då det innefattar student- och lärarutbyten, gemensam forskarutbildning och forskningssamarbete, säger KI:s rektor Ole Petter Ottersen.

Diskuterade forskningssamarbeten

Under besöket, som inkluderade besök till KI:s nya forskningsbyggnader Neo och Biomedicum, diskuterades gemensamma forskningsintressen kring icke infektiösa sjukdomar, NCD, (Non Communicable Diseases). Begreppet innefattar bland annat hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska luftvägsinfektioner som kan leda till för tidig död. Sjukdomarna innebär, utöver mänskligt lidande, en stor global ekonomisk börda och de flesta länder arbetar intensivt med att utveckla sina hälso- och sjukvårdssystem för att förebygga och behandla sjukdomarna.

KI och Makerere University arbetar nu för att stärka forskningen och samarbetet inom NCD och i augusti genomförs en pilotstudie om hur man kan genomföra långsiktiga studier av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom i Uganda.

Lokalt riktade forskningsprojekt

Hittills har ungefär 40 doktorander från Uganda disputerat som en följd av samarbetet och den gemensamma forskarutbildningen och mer än 500 granskade vetenskapliga artiklar har publicerats.. Målet är att den ökade poolen av forskare och lokalt riktade forskningsprojekt kring hälsoproblem och sjukvårdssystem får effekter på utvecklingen av civilsamhället i Uganda. I flera fall har de resulterat i politiska reformer och ändring av praxis.

Över 300 studenter och lärare från KI och Makerere University hargenomfört utbytesstudier på grundnivå och avancerad nivå vid respektive universitet och genom åren har man byggt upp en stark forskningskapacitet i båda länderna. Det finns nu många alumner från samarbetet, vilket är en grupp som båda lärosäten anser att man bör värna mer om.