Publicerad: 2019-11-14 06:00 | Uppdaterad: 2021-03-09 14:28

Litium kan lindra strålskador efter behandling av hjärntumör

Elena Di Martino, Adamantia Fragkopoulou, Klas Blomgren, Giulia Gaudenzi, Ola Hermanson and Cecilia Dominguez
Från vänster Elena Di Martino, Adamantia Fragkopoulou, Klas Blomgren, Giulia Gaudenzi, Ola Hermanson och Cecilia Dominguez. Foto: Ulf Sirborn

Barn som fått strålning mot hjärnan för att behandla tumörer kan få kognitiva problem senare i livet. Nu har forskare vid Karolinska Institutet i studier på möss visat att läkemedlet litium kan bidra till läkningen av dessa skador, långt efter att de uppkommit. Studien publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry och forskarna planerar nu att testa behandlingen i kliniska prövningar.

I dag överlever fyra av fem barn som får en hjärntumör. I den vuxna svenska befolkningen har 1 av 600 personer behandlats för cancer i barndomen och cirka en tredjedel av dem har haft hjärntumör. Många av dem lever med skador från strålbehandlingen, som kan ge begränsningar i minne och inlärning.

Forskare vid Karolinska Institutet visar nu att minneskapaciteten och inlärningsförmågan hos möss förbättras om litiumbehandling ges efter strålbehandling mot hjärnan. Möss som strålbehandlats tidigt i livet och sedan fått litium från tonårsperioden fram tills de var unga vuxna presterade lika bra som möss som inte strålbehandlats.

Ökad nybildning av nervceller

Researcher Giulia Zanni
Giulia Zanni. Foto: privat

Forskarna såg en ökad nybildning av nervceller i ett område som är viktigt för minnet (hippocampus) under den period då de fick litium, men utmognaden fram till färdiga nervceller skedde först när läkemedlet inte längre gavs.

– Vi drar slutsatsen att litium, givet enligt denna modell, kan bidra till läkning av skador efter strålbehandling, även långt efter att de uppkommit, säger studiens försteförfattare Giulia Zanni, forskare vid Columbia University och tidigare forskarstuderande i Klas Blomgrens grupp vid Karolinska Institutet.

Forskargruppen har redan i tidigare studier visat att litium skyddar mot skador på hjärnan om det ges i samband med strålbehandling, då det kan motverka celldöd, apoptos. Forskarna vill nu starta kliniska prövningar i förhoppning om att få fram den första läkemedelsbehandlingen mot skador efter strålbehandling mot hjärnan.

Måste ta hand om skadorna som uppstår

Klas Blomgren, professor of paediatric medicine at the Department of Women’s and Children’s Health
Klas Blomgren. Foto: Ulf Sirborn

– Barnonkologin har under de senaste åren blivit bättre på att rädda liv, men det sker till ett högt pris. I princip alla barn som strålats mot hjärnan får större eller mindre kognitiva problem. Det kan leda till svårigheter i skolan eller i sociala sammanhang och senare även i arbetslivet. Nu måste vi bli bättre på att ta hand om de skador vi åstadkommer och det är vad den här forskningen syftar till, säger Klas Blomgren, överläkare samt professor i barnmedicin vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet i Solna.

Litium är ett läkemedel som redan i dag ges till både vuxna och barn vid bipolär sjukdom. Det är dock fortfarande oklart hur läkemedlet egentligen fungerar. Inom ramen för den här studien lades dock några nya pusselbitar på plats. Forskarna såg att litium påverkar proteinet Tppp, som är viktigt för cellernas skelett samt proteinet GAD65, som påverkar GABA-systemet, vilket är viktigt för nervcellernas utmognad.

Endast strålade celler påverkades

Ola Hermanson, researcher at the Department of Neuroscience
Ola Hermanson. Foto: Ulf Sirborn

– Vi är fortfarande bara i början av förståelsen av litiums effekter på hjärnans förmåga att reparera sig. I den här studien såg vi att endast strålade celler påverkades av litium. De som var friska lämnades relativt opåverkade. Det är ett intressant och lovande resultat, säger Ola Hermanson, forskare vid institutionen för neurovetenskap på Karolinska Institutet i Solna.

Studien är finansierad av bland andra Vetenskapsrådet, Barncancerfonden, Cancerfonden, Region Stockholm, Märta och Gunnar V. Philipsons Stiftelse, Strålsäkerhetsmyndigheten, Hjärnfonden, Stiftelsen Samariten, Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm och Sällskapet Barnavård.  

Publikation

“Lithium treatment reverses irradiation-induced changes in rodent neural progenitors and rescues cognition, Zanni Giulia, Goto Shinobu, Fragopoulou Adamantia F, Gaudenzi Giulia, Naidoo Vinogran, Di Martino Elena, Levy Gabriel, Dominguez Cecilia A, Dethlefsen Olga, Cedazo-Minguez Angel, Merino-Serrais Paula, Stamatakis Antonios, Hermanson Ola, Blomgren Klas. Molecular Psychiatry, online 14 november 2019, doi: 10.1038/s41380-019-0584-0.