Publicerad: 2023-10-19 14:39 | Uppdaterad: 2024-02-20 11:53

Lisa Juntti-Berggren belönas med SLS Jubileumspris 2023

Lisa Juntti Berggren SLS Jubileumspristagare 2023
Lisa Juntti-Berggren SLS Jubileumspristagare 2023 Foto: privat

Lisa Juntti-Berggren, professor vid Karolinska Institutet, belönas med Svenska Läkaresällskapets (SLS) Jubileumspris 2023 för sina studier av Apolipoprotein CIII och diabetes mellitus. Pristagaren belönas med 150 000 kr samt SLS sekelmedalj i silver.

Lisa Juntti-Berggren är professor i experimentell medicin vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskar om diabetes med särskild inriktning på apolipoprotein CIII.

– Det är fantastiskt roligt att få uppmärksamma och belöna Lisa Juntti-Berggrens forskning som har visat att en sänkning av apolipoprotein CIII kan förebygga både övervikt och typ 2 diabetes. Det ger hopp om nya behandlingsstrategier mot globala hälsoproblem som obesitas, leversteatos och diabetes, säger Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för medicinsk forskning.

– Jag blev väldigt glad när jag nåddes av nyheten att jag utsetts till årets Jubileumspristagare. Det sporrar mig i jakten på nya läkemedel för prevention och behandling av diabetes, säger Lisa Juntti-Berggren.

Priset delas ut under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 24 oktober 2023.

Om Jubileumspriset
Svenska Läkaresällskapet har delat ut Jubileumspriset sedan 1858. Priset har till ändamål att belöna värdefulla, av svenska medborgare författade skrifter över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet.