Publicerad: 2015-10-22 11:57 | Uppdaterad: 2015-11-04 11:48

LifeGene gör nystart

LifeGene bygger världens största databas för forskning och behöver din hjälp

LifeGene är en stor svensk forskningssatsning för att få bättre kunskap om hur våra gener, vår omgivning och vårt sätt att leva påverkar vår hälsa. Cirka 250 000 deltagare kommer rekryteras och följas under cirka 30 år med regelbundna webbenkäter och hälsokontroller, där blod- och urinprover sparas i en biobank. Alla dessa uppgifter bildar en mycket stor informationsbas, där forskare kan följa vad som händer med människors hälsa och initiera nya studier med hjälp av informationen.

Just nu nylanserar LifeGene sin hemsida, där man kan gå in och anmäla sig som deltagare. Det går också bra att bjuda in familjemedlemmar att deltaga. Ett testcentra vid Stureplan tar emot nya deltagare och man kan boka tid direkt via hemsidan.