Publicerad: 2013-02-21 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-30 13:50

Läkemedel mot cancer ny möjlig behandling av MS

Ett läkemedel som i dag används mot cancer kan lindra och bromsa den autoimmuna sjukdomen multipel skleros (MS) hos råttor, enligt en ny studie som publiceras i PLOS ONE. Upptäckten, som gjorts av forskare vid Karolinska Institutet, kan på sikt leda till bättre behandlingsformer för patienter med MS.

MS en sjukdom där immunförsvaret attackerar ryggmärg och hjärna. Inflammationen skadar nervvävnaden, vilket orsakar synrubbning, förlamningssymtom och andra neurologiska funktionsnedsättningar. Ungefär 17000 svenskar har MS, som vanligtvis debuterar redan i 20-40-årsåldern. I dag finns det inte något botemedel mot sjukdomen. De behandlingar som kan dämpa sjukdomsutvecklingen kan ge besvärliga biverkningar.

– Det är särskilt angeläget att hitta nya effektiva läkemedel med så få biverkningar som möjligt till patienter med multipel skleros som har ett aktivt skov, säger Ingrid Nilsson vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet, en av forskarna bakom studien.

Sjukdomen beror på att vita blodkroppar angriper det centrala nervsystemet. I normala fall skyddas det centrala nervsystemet av blod-hjärnbarriären, som styr vad som tillåts passera genom blodkärlens väggar. Men inflammationen som uppstår vid MS leder till att blod-hjärnbarriären blir mer genomsläpplig och fler immunceller kan komma genom.

I den nya studien har forskarna undersökt om det är möjligt att påverka uppkomsten av symtom genom att täta blod-hjärnbarriären. De har använt en vanligt förekommande djurmodell i råttor där immunförsvaret retas med ett kroppseget protein som finns i nervvävnaden. Det triggar en autoimmun reaktion där vita blodkroppar attackerar proteinet i hjärnan och ryggmärgen. Råttorna får då symtom som liknar de hos människor med MS. Sedan behandlades råttorna med ett befintligt läkemedel, imatinib (varumärkesnamn Glivec®), som i dag används för att behandla vissa former av cancer. Det är sedan tidigare känt att imatinib tätar blodkärlsväggarna i hjärna och ryggmärg.

– Genom att ge imatinib kunde vi förhindra inströmningen av vita blodceller från blodet in till nervvävnaden och därigenom både bromsa sjukdomsutvecklingen och mildra de neurologiska symtomen, säger Ingrid Nilsson.

Behandlingen ledde till en dämpad autoimmun reaktion och att färre vita blodkroppar tog sig genom blod-hjärnbarriären. Eftersom läkemedlet redan används på patienter med cancer skulle det kunna vara möjligt att inom en snar framtid genomföra en klinisk studie där behandlingen testas på patienter med multipel skleros.

– Behandlingen visade sig vara effektiv även när den sattes in när djuren redan utvecklat symtom. Det är av stor betydelse för att läkemedlet i förlängningen ska vara användbart på patienter med multipel skleros, säger Ingrid Nilsson.

Studien har finansierats av bland annat Hjärnfonden/Hållstens forskningsstiftelse, VINNOVA och NHR-fonden.

Publikation

Imatinib ameliorates neuroinflammation in a rat model of multiple sclerosis by enhancing blood-brain barrier integrity and by modulating the peripheral immune response.
Adzemovic M, Adzemovic M, Zeitelhofer M, Eriksson U, Olsson T, Nilsson I
PLoS ONE 2013 ;8(2):e56586