Publicerad: 2020-05-29 12:48 | Uppdaterad: 2020-06-03 14:39

Läkarstudenter övar katastrofmedicin med hjälp av VR

Virtuell bild på merson som ligger skadad i en tunnelbana
GoSaveThem VR. Foto: Lukas Berg

Läkarstudenter på Danderyds sjukhus får i år prova på det senaste inom virtual reality (VR). I coronans spår är ingenting som det brukar, detta gäller även undervisning för läkarstudenterna som går kursen ’Akuten som arbetsplats’ på termin 10 på läkarprogrammet. De har nu fått prova på det senaste inom VR när de övar triagering (prioritering bland patienter) i momentet katastrofmedicin.

En man visar upp VR utrustning bredvid en affisch som visar programmet 'Go save them VR'

Inför kursstart var mycket osäkert. Kunde man hålla en akutkurs, där det innehåller många praktiska övningar, och samtidigt hålla social distans? Kursledningen på Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus var tvungna att vara kreativa. En kontakt ledde till att Lukas Berg, som äger CrashCourse, kontaktades och möjliggjorde att de 40 studenter på akutkursen på Danderyds sjukhus, i år fick prova på det senaste inom VR när de övade triagering inom momentet katastrofmedicin.

’Det har skett en skolskjutning, du är först på plats, polisen har sagt att det är tillräckligt säkert att gå in -go! säger Lukas Berg.

Man sitter på huk och använde VR utrustning

Öppenhet för ny teknik

– Att undervisa läkarstudenter har gått jättebra, studenterna är öppna för ny teknik och var överlag positiva. Till och med dom som har varit något negativa har gett positiva kommentarer på utvärderingen. Det hela bygger på att det ska vara en upplevelse, övningen börjar med en kort introduktion till utrustningen, för en del är det första gången de provar VR. De får på sig utrustningen och går in i en testmiljö för att få en första känsla. När de förstår hur det fungerar startar jag övningsrummet och då säger jag något som ’Det har skett en skolskjutning, du är först på plats, polisen har sagt att det är tillräckligt säkert att gå in -go! säger Lukas Berg.

En virutell bild, en pojke springer i korridor, en skadad kvinna ligger ner och blöder
En scen från programmet GoSaveThem VR där det skett en skolskjutning, du är först på plats och ska prioritera bland de skadade. Foto: Lukas Berg

Roligt och nytt lärotillfälle

Kul och lärorikt! Jag har inte provat VR tidigare, det var ett roligt lärotillfälle, även om jag mådde illa i början, säger en student som precis har gjort övningen, kurskompisen bredvid lägger till
– Ja det var väldigt lärorikt, jag har inte heller testat VR tidigare, det var en bra miljö att inse hur svårt det är att räkna tex andningsfrekvens och puls i en stressig situation där man inte har mycket tid på sig. Det var ett bra lärotillfälle med bra instruktion och att Lukas var där och stöttade hela vägen. Båda hoppas att detta kan vara ett nytt inslag i undervisningen.

Virtuell bild av en bombning i tunnelbanan, skadade människor ligger på golvet
En scen från en bombning i tunnelbanan i programmet GoSaveThem VR, du är först på plats och ska prioritera bland de skadade. Foto: Lukas Berg

Lukas Berg, från CrashCourse, har varit hos oss ett par dagar och med hjälp av sitt program GoSaveThem VR så får studenterna prova på att komma till en virtuell skadeplats för att öva på att triagera, göra prioriteringar bland patienter. – Vi har skapat bland annat en scen där det har varit en bombning i tunnelbanan och en där det har varit en skolskjutning.

Triagering via VR

Go Save Them VR är framtagen då jag såg ett behov av att öva triagering och tänkte att det kunde passa sig bra att skapa olika miljöer i VR där vi kunde träna det.

Jag är specialistsjuksköterska med inriktning prehospital sjukvård. Jag arbetar både kliniskt i ambulansen och som lärare på ambulansprogrammet på Sophiahemmets högskola. Programvaran utvecklar jag i mitt företag CrashCourse. Programvaran kan stoppa in dig i olika realistiska miljöer, vi kan skapa skräddarsydda scenarier eller använda de redan skapade för att träna personal i masskadesituationer.

Denna VR miljö används idag vid ett forskningsprojekt som drivs på Sophiahemmet där man tittar på om man användning av VR går att använda i utbildning. Doktorandprojektet heter ’Virtuell verklighet och artificiell intelligens som pedagogiskt verktyg för lärande om allvarliga händelser’ Doktorand & specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård Sara Heldring, handledare för doktorandprojektet är Veronica Lindström från KI.

 

För mer information: lukas@crash.nu eller veronica.lindstrom@ki.se