Publicerad: 2018-02-20 16:00 | Uppdaterad: 2018-02-21 11:25

Kvinnligt kön ingen skyddande faktor för hjärtsjukdom vid typ 1-diabetes

Förträngningar i hjärtats blodkärl är en möjlig följdsjukdom vid typ 1-diabetes som på sikt kan leda till hjärtinfarkt och hjärtsvikt. I regel drabbas kvinnor av kranskärlssjukdom senare än män, men om kvinnan har typ 2-diabetes minskar den fördelen. Det gäller även vid typ 1-diabetes, visar forskare vid Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet i en ny studie som publiceras i tidskriften Diabetes Care.

Det finns få studier som kartlagt förekomsten av kranskärlssjukdom hos personer med typ 1-diabetes. De flesta är gjorda på 1970–90-talet på få svårt sjuka patienter och har visat omfattande förträngningar i hjärtats kranskärl. I fjol publicerade forskare vid Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet en omfattande studie där alla patienter med typ 1-diabetes som genomgått kranskärlsröntgen 2001-2013 ingick, totalt knappt 2 800 patienter. 42 procent var kvinnor, 58 procent män. De hade haft diabetes i 35 år i snitt och var i snitt 58 år gamla. En femtedel av patienterna hade normala kranskärl i hjärtat, en femtedel hade förträngningar i ett kärl och drygt hälften förträngningar i flera kärl.

– Resultatet överraskade oss positivt. Vi hade trott att fler skulle ha utbredd kranskärlssjukdom efter så lång tid med diabetes, men en förklaring är den goda diabetesvård vi har i Sverige i dag. Vi har bättre möjligheter att tidigt efter sjukdomsdebut behålla nära normala sockervärden och följer även andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom noga, säger Viveca Ritsinger, specialistläkare i internmedicin vid Ljungby lasarett och forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.

Kartlagt könsskillnader

I en uppföljande studie av samma patientgrupp har forskarna nu kartlagt eventuella könsskillnader vad gäller kranskärlssjukdom vid typ 1-diabetes, något som det hittills inte har funnits någon kunskap om. Man fann att kvinnorna hade något mindre utbredd kranskärlssjukdom än männen, men att den skillnaden inte var särskilt stor. Det var ingen skillnad i dödlighet mellan könen under sju års uppföljningstid. Däremot hade kvinnorna högre risk att dö jämfört med kvinnor utan typ 1-diabetes och den risken var något högre än motsvarande risk för männen.

– Vi vet att kvinnor generellt drabbas av kranskärlssjukdom senare och har mindre utbredd sjukdom än män. Kvinnor med typ 2-diabetes kan däremot drabbas tidigare än kvinnor utan diabetes. Våra fynd tyder på att detta gäller även kvinnor med typ 1-diabetes, säger Viveca Ritsinger.

För båda könen var dödligheten högre ju fler kranskärl som drabbats.

Medicinering kan förebygga

– Det är därför viktigt att noga följa riskfaktorer för kranskärlssjukdom vid typ 1-diabetes. Behandling som förebygger kranskärlssjukdom bör övervägas tidigt efter sjukdomsdebut. Det kan handla om till exempel medicinering som sänker blodfetter och blodtryck, säger Viveca Ritsinger.

– Det är viktigt att komma ihåg att patienterna i vår studie fick sin diagnos för länge sedan och att resultaten därför inte är representativa för de patienter som diagnostiseras i dag. Det är däremot värdefullt att veta att det kan finnas en ökad risk för kranskärlssjukdom även hos kvinnor med typ 1-diabetes, så att dessa patienter kan erbjudas förebyggande behandling, säger Anna Norhammar, specialistläkare i internmedicin, kardiologi och klinisk fysiologi vid Capio S:t Görans Sjukhus och forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.

Studien har finansierats av Hjärt-Lungfonden, Diabetesfonden och Familjen Kamprads stiftelse. Viveca Ritsinger har erhållit konsultarvoden från läkemedelsföretagen AstraZeneca, Novo Nordisk, och Boehringer Ingelheim. Katarina Eeg-Olofsson har erhållit föreläsningsarvoden från Novo Nordisk, Sanofi och Abbott. Anna Norhammar har erhållit konsultarvoden från AstraZeneca, Merck Sharp & Dohme, Novo Nordisk, Eli Lilly and Company och Boehringer Ingelheim. Inga andra potentiella intressekonflikter har rapporterats.

Text: Inna Sevelius

Publikationer

”Characteristics and prognosis in women and men with type 1 diabetes undergoing coronary angiography - a nationwide registry report”
Viveca Ritsinger, Christel Hero, Ann-Marie Svensson, Nawzad Saleh, Bo Lagerqvist, Katarina Eeg-Olofsson, Anna Norhammar
Diabetes Care, online 20 februari 2018

“Mortality and extent of coronary artery disease in 2776 patients with type 1 diabetes undergoing coronary angiography: A nationwide study”
Ritsinger V, Hero C, Svensson AM, Saleh N, Lagerqvist B, Eeg-Olofsson K, Norhammar A.
European Journal of Preventive Cardiology, online 13 januari 2017