Publicerad: 2020-10-13 09:53 | Uppdaterad: 2020-10-15 14:50

Kungaparet fick uppdatering om covid-19 på KI

Kungaparet besöker Karolinska Institutet den 12 oktober 2020.
Den 12 oktober besökte kungaparet KI. Foto: Andreas Andersson

På måndagen samordnade Länsstyrelsen i Stockholm ett besöksprogram åt kungaparet om hur Stockholms län hanterar covid-19-pandemin. Första stoppet var på Karolinska Institutet.

Kungaparet besöker Karolinska Institutet den 12 oktober 2020.
Foto: Andreas Andersson

De möttes av KI-forskarna Lars I Eriksson, Maria Eriksdotter, Gunilla Karlsson Hedestam och Matti Sällberg som berättade om det intensiva arbetet kring att få fram ny kunskap om covid-19.

Även KI:s ledning, rektor Ole Petter Ottersen och universitetsdirektör Katarina Bjelke, kunde berätta om hur KI arbetar genom utbildning, samverkan och kunskapsdelning till samhället.

Kungen och drottningen var mycket intresserade och ställde flera frågor, bland annat handlade det om hur forskarna kan hålla sig uppdaterade med det enorma informationsflöde som finns i världen kring covid-19. Det handlade också om antikroppar där professor Gunilla Karlsson Hedestam föredrog om effektiva antikroppar, långlivade minnesceller och immunitet.

– Personer som har utvecklat antikroppar kontrollerar infektionen snabbare om de skulle bli exponerade igen. Personer med påvisade antikroppar kan därför vara mer fria att träffa äldre släktingar, dock med fortsatt försiktighet. Efter en tid klingar antikropparna av, vilket är ett normalt förlopp efter ett aktivt immunsvar. Kvar finns minnes-B celler som känner igen viruset och reagerar med snabb antikroppsproduktion vid en återexponering, sa Gunilla Karlsson Hedestam.

Professor Lars I Eriksson berättade om hur behandlingen av svårt sjuka covid-19-patienter har förbättrats, professor Maria Eriksdotter om den kunskapsutveckling som skett när det gäller vården av äldre och professor Matti Sällberg om utvecklingen av vaccin.

Kungaparet fick också ta del av lärosätets agerande under pågående pandemi, och hur KI planerar för en tid efter pandemin. Bland annat hur KI kan bidra till att stärka det internationella samarbetet och beredskapen inför nästa internationella kris. Rektor har därför tillsatt en interdisciplinär resursgrupp för arbetet med efterverkningarna av covid-19.