Publicerad: 2020-10-01 14:20 | Uppdaterad: 2021-12-17 14:25

KI etablerar resursgrupp för att identifiera kunskapsluckor och stärka samhällets beredskap

Nu tar KI nästa steg och etablerar en ny grupp, KI:s interdisciplinära resursgrupp post covid-19 (KIRP), för att hantera framtida utmaningar och för att kunna bidra till att förbättra och stärka beredskapen inför kommande kriser – till exempel nya pandemier.

I slutet av februari 2020 tillsatte Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen en särskild expertgrupp på KI för frågor rörande covid-19 och pandemin. Den följdes strax av sex ytterligare resursgrupper, med olika inriktningar.

Nu tar KI nästa steg och etablerar en ny grupp - KI:s interdisciplinära resursgrupp post covid-19 (KIRP), för att hantera framtida utmaningar och för att kunna bidra till att förbättra och stärka beredskapen inför kommande kriser – till exempel nya pandemier. 

– Vi är ännu mitt i pandemin, men vi behöver också se bortom den nuvarande pandemin. Den nya resursgruppen har bland annat till uppgift att identifiera och fylla kunskapsluckor inför nästa pandemi, för en sådan kommer. Det finns mycket lärdomar att dra av coronapandemin och covid-19 och det finns förmodligen stora möjligheter att finansiera tvärvetenskapliga forskningsprojekt med fokus på att bygga beredskap, till exempel via EU:s ramprogram Horizon Europe, säger rektor Ole Petter Ottersen.

Gruppens formella uppdrag

Resursgruppen KIRP består av KI-forskare med olika bakgrund och kompetens – bland annat ingår de sju sammankallande från de redan existerande resursgrupperna. Gruppens formella uppdrag enligt beslutet av rektor är:

  • att fungera som en resurs och stöd till KI:s ledning
  • att koppla samman och använda befintliga nätverk och kanaler som etablerats av de tidigare utsedda resursgrupperna under den initiala fasen av pandemin, samt samverka med såväl Region Stockholm som det svenska samhället
  • att bidra till att koordinera den breda kompetens som finns på KI för att stärka KI:s forskning post covid-19 och genom detta skapa hållbarhet, utveckla och bygga beredskap för framtida kriser lokalt, nationellt och globalt
  • att främja och underlätta etableringen av relevanta tvärvetenskapliga och forskarinitierade forskningsprojekt dels internt på KI, dels i samverkan med hälso- och sjukvården och andra lärosäten
  • med utgångspunkt i erfarenheterna från covid-19, identifiera de viktigaste kunskapsluckor och samverkansluckor som måste fyllas inför kommande pandemier

Sammankallande i KIRP är Lars I Eriksson och övriga ledamöter är Jan Albert, Soo Aleman, Johan Askling, Kristian Borg, Bo BurströmAnders Ekbom, Anna Mia Ekström, Lars Engstrand, Maria Eriksdotter, Niklas Juth, Hans-Gustaf Ljunggren, Mats J Olsson, Rickard Sandberg och Johan von Schreeb