Publicerad: 2012-07-23 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-10 09:50

Kronisk trötthet hos reumatiker får förklaring

Inflammationssjukdomar i lederna sätter igång mekanismer i det centrala nervsystemet som kan orsaka kronisk trötthet. Resultaten från en ny studie som publicerats i tidskriften PNAS kan bidra till att förklara varför reumatiker oftare drabbas av kronisk trötthet, enligt forskare vid Karolinska Institutet.

Svår kronisk trötthet, även kallat fatigue, kan drabba personer med ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA), och orsakar markant sänkt livskvalitet och funktionsförmåga.

I en ny studie har forskare vid Karolinska Institutet undersökt inflammationsmekanismer i centrala nervsystemet och de fann flerfaldigt ökade nivåer av ett cytokiner som är viktiga aktörer vid feber, sjukdomskänsla och ökat sömnbehov i ryggmärgsvätskan hos patienter med RA jämfört med icke-inflammatoriska kontroller. De fann även en markant ökning av samma cytokiner i ryggmärg hos möss med artrit.

Resultaten är en viktig pusselbit i förståelsen av varför kronisk trötthet oftare drabbar reumatiker och kan förhoppningsvis bidra till att tillståndet kan behandlas bättre i framtiden.

Studien är finansierad med medel från Vetenskapsrådet, amerikanska National Institute of Health (NIH), the Arthritis Foundation, Reumatikerförbundet, Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), Kung Gustaf V:s 80-årsfond.

Publikation

Peripheral inflammatory disease associated with centrally activated IL-1 system in humans and mice.
Lampa J, Westman M, Kadetoff D, Agréus A, Le Maître E, Gillis-Haegerstrand C, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2012 Jul;109(31):12728-33