Publicerad: 2018-02-19 09:00 | Uppdaterad: 2020-09-18 19:55

Kraftigt höjd suicidrisk bland ensamkommande flyktingbarn

Illustration av barn i krig. I förgrunden en ledsen liten pojke eller flicka.
Genrebild nerladdad från Pixabay. Foto: Public Domain CC0

I en rapport som skrivits på uppdrag av Socialstyrelsen har forskare vid Karolinska Institutet kommit fram till att suicidrisken bland ensamkommande asylsökande flyktingbarn 2017 var nio gånger högre än motsvarande tal bland jämnåriga personer i Sveriges befolkning.

Ellenor Mittendorfer-Rutz, foto: privat.

Rapporten har inneburit metodologiska utmaningar då flyktingbarnen saknar svenskt personnummer. Urvalet i gruppen har också varit svårbedömt då det är svårt att uppskatta hur stor hela populationen av ensamkommande asylsökande barn och unga är. Antalet individer är rörligt på grund av bifall, avslag och överklagan på asylansökningar och skiftar under året. I rapporten utgår forskarna från en population på 23 425 under 2017, och bara helt bekräftade suicidfall har tagits med i samarbete med Rättsmedicinalverket.

Under 2017 fann forskarna 12 bekräftade suicid i gruppen i åldrarna 10-21, vilket motsvarar 51,2 suicid per 100 000 individer, nio gånger högre än jämnåriga i Sveriges befolkning. Eftersom varje genomfört suicid är en indikation på psykisk ohälsa hos en långt större andel individer, förordar forskarna i rapporten att fler akuta suicidpreventionsåtgärder bör riktas mot ensamkommande flyktingbarn.

Rapport

Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn och unga, Avdelningen för försäkringsmedicin, Institution för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2018. Författare: Ana Hagström, Anna-Clara Hollander, Ellenor Mittendorfer-Rutz.