Publicerad: 2009-04-02 00:00 | Uppdaterad: 2014-05-21 15:59

Kraftig ökning av HPV-positiv tonsillcancer

Antalet fall av tonsillcancer fortsätter att öka, visar en ny studie från Karolinska Institutet. Sedan 1970 har antalet patienter med diagnosen tonsillcancer mer än trefaldigats. Resultaten av studien, som främst rör Stockholms län, visar att ökningen är direkt kopplad till humant papillomavirus (HPV).

– Antalet tonsillcancerfall ökar över hela Sverige, men kopplingen till HPV har än så länge bara studerats i Stockholm. Men Stockholm är en typisk europeisk storstad så vi misstänker att resultaten visar på en allmän trend, säger professor Tina Dalianis som är en av forskarna bakom studien.

Tonsillcancer är den vanligaste formen av cancer i munsvalget i Sverige. På grund av att tumören ger få tidiga symtom söker sig patienterna sent i sjukdomsförloppet till sjukvården. Då har tumören oftast spridit sig till lymfkörtlarna på halsen och prognosen riskerar då bli avsevärt sämre. Man vet sedan tidigare att rökning och alkoholkonsumtion var en av de största riskfaktorerna för att drabbas av tonsillcancer. På senare tid har flera studier visat på ett samband mellan HPV och tonsillcancer och idag anses HPV-infektion en etablerad riskfaktor för tonsillcancer. HPV är ett virus som kan ge upphov till hudvårtor och kondylom. Hittills har över hundra olika HPV typer identifierats, varav vissa alltså kan ge upphov till tumörer.

Beror på HPV-infektion

En forskargrupp vid Karolinska Institutet har följt de personer i Stockholms län som under åren 2003-2007 diagnostiserades för tonsillcancer. Resultaten, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer, visar att ökningen av antalet tonsillcancerfall i Stockholmsområdet beror på HPV-infektion. Genom att analysera biopsier från 98 av de 120 patienterna kunde forskarna visa att 83 av fallen var HPV positiva. Majoriteten av dessa var positiva för en viss HPV typ, nämligen HPV16.

Det finns stora skillnader mellan HPV-positiva och HPV-negativa tonsillcancerpatienter. Bland annat är de med HPV-positiva tumörer ungefär tio år yngre när de diagnostiseras och att de har en mycket bättre prognos. Av de HPV-positiva har 81 procent 5 års överlevnad, vilket kan jämföras med 36 procent hos de HPV-negativa patienterna. Sedan 1970 har de HPV-positiva tonsillcancerfallen ökat från 23 till 93 procent av samtliga tonsillcancerdiagnoser, medan de HPV-negativa tumörerna har minskat i antal. Forskarna tror att minskningen i den senare gruppen beror på att antalet rökare under samma tidsperiod minskat.

Tina Dalianis menar att om trenden fortsätter kommer snart nästan all tonsillcancer i Stockholms län vara HPV-positiv, precis som det är med livmoderhalscancer där 99,7 procent av fallen är HPV-positiva.

– Det vi ser idag är resultatet av de infektioner som skedde för ungefär tjugo år sedan. Prognosen är helt klart bättre för de HPV-positiva patienterna, men behandlingen är fortfarande tung att genomgå, säger hon.

Studera olika typer av behandling

Utifrån dessa nya kunskaper vill Tina Dalianis tillsammans med sin forskargrupp studera hur olika typer av behandling påverkar diagnosen och biverkningarna för både HPV-positiva och HPV-negativa patienter. De vill även följa upp om det nya HPV-vaccinet, som från och med 2010 kommer att ges till alla flickor i 10-12 års åldern, även skyddar mot HPV-infektioner i munhålan. Det nya HPV vaccinet ger skydd mot HPV-typerna 16 och 18.

– I andra länder vaccineras både flickor och pojkar. Jag skulle vilja se samma åtgärd även i Sverige. Männen är överrepresenterade i den här cancerformen och skulle det visa sig att vaccinet skyddar mot även den här cancerformen finns det ingen anledning att inte låta pojkar vaccineras, säger Tina Dalianis.

Publikation

Incidence of human papillomavirus (HPV) positive tonsillar carcinoma in Stockholm, Sweden: an epidemic of viral-induced carcinoma?
Näsman A, Attner P, Hammarstedt L, Du J, Eriksson M, Giraud G, et al
Int. J. Cancer 2009 Jul;125(2):362-6