Publicerad: 2013-02-26 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-12 13:55

Kortison kan öka risk för inflammation i bukspottkörteln

En ny studie från Karolinska Institutet visar att kortisonpreparat ökar risken för akut inflammation i bukspottkörteln (pankreatit). Enligt forskarna talar resultaten, som publiceras i vetenskapstidskriften JAMA Internal Medicine, för att patienter som behandlas med kortison i vissa former bör informeras om riskerna och även uppmanas att avstå från alkohol och rökning.

Akut pankreatit är den vanligaste sjukdomen i bukspottkörteln. Hos 10-20 procent av patienterna utvecklas sjukdomen till en svår form med allvarliga komplikationer och hög dödlighet. De vanligaste orsakerna till sjukdomen är gallsten och hög konsumtion av alkohol, men för en fjärdedel av patienterna är orsaken till sjukdomen okänd.

Tidigare studier som baserats på enskilda fall har talat för att det finns en koppling mellan akut pankreatit och viss läkemedelsanvändning, exempelvis av preparat som innehåller steroidhormonet kortison. Kroppseget kortison bildas förenklat i binjurarna och kan relateras till exempelvis stress och att reglera dygnsrytmen. Den vanligaste formen hos människa är kortisol, även kallat hydrokortison. Syntetiskt kortison används bland annat vid behandling av astma och autoimmuna sjukdomar, så som reumatiska sjukdomar.

Den aktuella studien är den första systematiska studien som klargör sambandet mellan kortisonpreparat och akut pankreatit. Totalt 6000 patienter som fått diagnosen akut pankreatit mellan åren 2006 och 2008 jämfördes med 61000 friska kontrollpersoner. Studiens resultat visar att personer som behandlades med kortisonpreparat i tablettform hade 70 procents ökad risk för akut pankreatit. Sambandet sågs först efter tre dagars läkemedelsanvändning, vilket stärker bevisen för att kortisonet och inte den behandlade sjukdomen i sig orsakat fynden.

– Någon riskökning observerades däremot inte för personer som använde kortison i inhalationsform, exempelvis astmaspray. Men personer som påbörjar behandling med kortisontabletter bör avstå från rökning och alkohol, som är riskfaktorer för inflammation i bukspottkörteln, säger Omid Sadr-Azodi, studiens huvudförfattare.

Studien har finansierats genom bidrag från Vetenskapsrådet och Bengt Ihre-fonden.

Publikation

Association of oral glucocorticoid use with an increased risk of acute pancreatitis: a population-based nested case-control study.
Sadr-Azodi O, Mattsson F, Bexlius T, Lindblad M, Lagergren J, Ljung R
JAMA Intern Med 2013 Mar;173(6):444-9