Publicerad: 2018-07-09 12:00 | Uppdaterad: 2018-07-11 07:50

Kombination av tester kan förbättra prostatacancerdiagnostik

Ny forskning från Karolinska Institutet visar att blodtestet Stockholm3 tillsammans med magnetkameraundersökning och riktade vävnadsprov kan leda till en kraftig minskning av onödiga biopsier och diagnoser av ofarlig cancer, utan att behandlingskrävande cancer missas. Studien publiceras i European Urology.

Studien jämför män som genomgår vanlig klinisk praxis för upptäckt av prostatacancer med män som får lämna ett blodprov, det så kallade Stockholm3-testet, i kombination med vävnadsprovtagning som riktas med hjälp av resultat från en magnetkameraundersökning (MR).

Fler får rätt diagnos och behandling

Resultatet från studien visar att denna diagnostiska strategi minskade antalet vävnadsprover med 38 procent och antalet män som fick en diagnos med ofarlig sjukdom med 42 procent. Samtidigt hittades 10 procent mer behandlingskrävande cancer. Studien genomfördes i samarbete med urologmottagningar i Stockholm, Aleris Cancer Centrum i Oslo samt Sjukhuset i Vestfold, Tønsberg och inkluderar 532 män.

Tobias Nordström, foto: Johan Adelgren, Danderyds sjukhus– Vi visar att man genom en kombination av Stockholm3-testet och riktad vävnadsprovtagning kan öka sannolikheten att män med behandlingskrävande cancer får korrekt diagnos, samtidigt som vi kraftigt minskar antalet män som behöver genomgå utredning med vävnadsprov. Det innebär att fler män får rätt diagnos och behandling, samtidigt som vi minskar obehag och risken för komplikationer, säger Tobias Nordström, forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet och prostatacanceransvarig specialistläkare vid Danderyds Sjukhus.

Diagnostiken behöver förbättras

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Varje år drabbas nästan 10 000 män av sjukdomen och 2 500 dör. Dagens kliniska praxis inkluderar ett så kallat PSA-prov där män med förhöjt PSA-värde i blodet genomgår en systematisk vävnadsprovtagning där 10-12 prover tas från prostatan. PSA-testet har dock länge varit omdebatterat eftersom det inte kan skilja mellan farlig och ofarlig cancer och dessutom missar många farliga cancrar.

Stockholm3-testet är en alternativ testmetod som kombinerar fem biomarkörer, över 100 genetiska markörer samt kliniska data (bland annat ålder, tidigare vävnadsprov, familjehistoria avseende prostatacancer) för att bättre bedöma risken för allvarlig prostatacancer.

– Den aktuella studien bekräftar våra tidigare resultat som visar på värdet med Stockholm3-testet som en del i diagnostiken av prostatacancer. Studier av den här typen har efterfrågats av Socialstyrelsen, säger Tobias Nordström.

Forskningen har finansierats av Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Det strategiska forskningsprogrammet inom cancer vid Karolinska Instituet (StratCan), Karolinska Institutet och The Swedish e-Science Research Centre (SeRC).

Stockholm3-testet har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med Thermo Fisher Scientific. Professor Henrik Grönberg, försteförfattare till denna studie, har patent på Stockholm3-testet och kan erhålla royalty från Thermo Fisher Scientific vid försäljning av testet. Även medförfattaren Martin Eklund står med på några av patentansökningarna.

Publikation

Prostate cancer diagnostics using a combination of the Stockholm3 blood-test and multiparametric magnetic resonance imaging.
Henrik Grönberg, Martin Eklund, Wolfgang Picker, Markus Aly, Fredrik Jäderling, Jan Adolfsson, Martin Landquist, Erik Skaaheim Haug, Peter Ström, Stefan Carlsson, Tobias Nordström.
European Urology, 9 juli 2018