Publicerad: 2020-11-02 11:58 | Uppdaterad: 2020-11-05 09:11

Kombination av plasmaproteiner och genetik kan ge biologisk kunskap och nya angreppssätt inom läkemedelsutveckling

An illustration of the Olink technology named Proximity Extension Assay (PEA), where specific antibodies are bound to DNA and function as a signaling system for detection of specific proteins.
En illustration av Olink-teknologin "Proximity Extension Assay" (PEA), där specifika antikroppar är bundna till DNA och fungerar som ett signalsystem för upptäckt av specifika protein. Foto: Ann-Louise Bergström (Moving Science ApS, movingscience.dk)

En ny artikel som publicerades i oktobernumret av Nature Metabolism visar att skillnader i nivåer av plasmaproteiner styrs av hundratals genetiska varianter i det mänskliga genomet, och att denna information kan användas för att utveckla nya effektiva läkemedel.

– En av slutsatserna från vår studie är att Mendelsk randomisering som baseras på proteomik ser ut att vara ett effektivt sätt att hitta nya kausala signalvägar som kan ge oss nya läkemedel inom flertalet sjukdomar, säger Anders Mälarstig, forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, och studiens sistaförfattare.

SCALLOP-konsortiet är ett globalt nätverk för forskargrupper som jobbar med populationsbaserade eller sjukdomskohorter, i vilka proteiner har mätts med Olink PEA-plattformen och som har genetiska data.
– Tack vare engagemanget från över 20 olika forskningsinstitut kan vi göra kraftfullare studier som ger mer pålitliga resultat, säger Anders Mälarstig.

Protein quantitative trait loci, eller pQTL, är DNA-varianter som påverkar mängden av olika proteiner i blod.
– Studien visar inte bara att vi kan validera biologiska mekanismer för läkemedel utan även att pQTLer ger nya insikter i signalvägar och biologi. Genom att testa de samband vi hittat mellan gener och proteiner i transgena möss, samt i en klinisk prövning som testade en oral hämmare, fick vi direkta bevis för att pQTLer är universellt relevanta, säger Lasse Folkersen, förstaförfattare i studien.

Artikeln är baserad på forskning som utfördes av SCALLOP-konsortiet – ett internationellt konsortium som leds av Karolinska Institutet i samarbete med Pfizer R&D. 

Publikation

Genomic and drug target evaluation of 90 cardiovascular proteins in 30,931 individuals.
Folkersen L, Gustafsson S, Wang Q, Hansen DH, Hedman ÅK, Schork A, et al
Nat Metab 2020 Oct;2(10):1135-1148

Kontaktperson

Profile image

Anders Mälarstig

Anknuten till Forskning