Publicerad: 2024-03-26 10:02 | Uppdaterad: 2024-03-28 09:24

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar Scholar-anslag till 19 KI-forskare

Dekorativ bild.
Foto: Getty Images.

Wallenberg Scholars-programmet syftar till att ge Sveriges ledande forskare anslag för fri forskning, så kallad grundforskning. Stiftelsen har efter en omfattande internationell utvärdering valt att finansiera 118 forskare under fem år med upp till 18 miljoner kronor vardera för forskare i teoretiska ämnen och upp till 20 miljoner kronor vardera för forskare i experimentella ämnen. Av de 29 forskare inom medicin som tilldelats årets Scholar-anslag är 19 verksamma vid Karolinska Institutet.

Wallenberg Scholars-programmet riktar sig till seniora forskare och är ett av två program för fri forskning, eller grundforskning, som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. 

Nu utser stiftelsen 19 KI-forskare till Wallenberg Scholars. Av dessa får nio forskare förlängt stöd, medan tio forskare är nyutnämnda scholars.

Peter Wallenberg Jr.
Peter Wallenberg Jr. Foto: Magnus Bergström.

– Vår målsättning är att ge framstående forskare i Sverige fria medel där de själva väljer vad de vill forska på. Vi hoppas att detta ger möjlighet för djärv och banbrytande forskning, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i ett pressmeddelande.

Grundforskning brukar definieras som ett systematiskt och metodiskt nyfikenhetsstyrt sökande efter ny kunskap och nya idéer utan sikte på någon omedelbar tillämpning. Sakta men säkert läggs pusselbit efter pusselbit med ny kunskap. 

500 expertutlåtanden

Även om syftet primärt inte är att hitta tillämpningar så har grundforskning många gånger lett till stora och viktiga upptäckter som resulterat i just det. 

Det handlar också om att utveckla metoder, göra avancerade beräkningar och utveckla teknologi för att tolka och bearbeta all data som samlas in.

I utvärderingen av ansökningarna har närmare 500 internationella expertutlåtanden hämtats in. Varje ansökan har lästs av fyra till fem internationella experter.

– Det är glädjande att 40 procent av de som utsetts till Wallenberg Scholars i denna omgång är kvinnor. Det är resultatet av ett målmedvetet arbete från Stiftelsen sida att universiteten ska nominera fler kvinnor. Men det är viktig att betona att de har utsetts på sina meriter. Alla ansökningar sker i konkurrens och utvärderingsprocessen tar bara hänsyn till de vetenskapliga meriterna, konstaterar Peter Wallenberg Jr.

Stiftelsen har under perioden 2009–2023 beviljat 1,8 miljarder kronor till Wallenberg Scholars- programmet, tillsammans med den nya omgången uppgår satsningen till 3,9 miljarder kronor.

Nya Wallenberg Scholars vid KI

Gonçalo Castelo-Branco, professor i gliacellsbiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Som Wallenberg Scholar kommer Gonçalo Castelo-Branco fortsätta sitt arbete med att finna bättre diagnosmetoder och utveckling av nya behandlingsmetoder mot MS, med nya molekylära teknologier.

Petter Brodin, professor i immunologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Som Wallenberg Scholar vill Petter Brodin studera varför immunsystemet fungerar på olika sätt mellan individer. Vissa individer utvecklar immunmedierade sjukdomar som allergier eller autoimmuna sjukdomar, är mer infektionskänsliga eller svarar sämre på vaccination än andra. Petter Brodins forskargrupp studerar hur dessa skillnader etableras tidigt i livet

Qiang Pan Hammarström, professor i klinisk immunologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Som Wallenberg Scholar vill Qiang Pan Hammarström öka kunskapen om de komplexa molekylära mekanismer som är involverade i B-cellernas produktion av antikroppar mot bakterieinfektioner, immunglobuliner. Bland annat för att kartlägga hur omvandlingen av B-celler i lymfkörtlarna till cancer, lymfom, går till.

Gunilla Karlsson Hedestam, professor i vaccinimmunologi vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi. Som Wallenberg Scholar kommer Gunilla Karlsson Hedestam undersöka det mänskliga immunsystemet med fokus på B- och T-cellernas receptorer. Målet är att öka kunskaperna om ärftliga faktorer bakom vissa autoimmuna sjukdomar. 

Thomas Helleday, professor i kemisk biologi vid institutionen för onkologi-patologi. Som Wallenberg Scholar vill Thomas Helleday utveckla en ny typ av terapeutisk metod för att behandla sjukdomar och åldrande. Målet är att utveckla nya, biokemiska behandlingsmetoder och därmed mer effektiva läkemedel.

Sten Eirik W. Jacobsen, professor i stamcellsbiologi och regenerativ medicin vid institutionen för medicin Huddinge och institutionen för cell- och molekylärbiologi. Nyligen identifierade Sten Eirik Jacobsen och hans forskargrupp en ny typ av blodstamcell dedicerad till produktion av blodplättar. Som Wallenberg Scholar vill han identifiera mekanismer som snabbt ökar bildandet av blodplättar med målsättningen att över tid omsätta till klinisk behandling vid bland annat cellgiftsbehandling där antalet blodplättar minskar drastiskt. 

Jens Hjerling Leffler, docent i neurovetenskap vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Som Wallenberg Scholar ska Jens Hjerling Leffler studera hur små förändringar i ett stort antal gener bidrar till utvecklingen av den ärftliga sjukdomen schizofreni, samt vilka biologiska mekanismer som dessa förändringar påverkar.

Rickard Sandberg, professor i molekylär genetik vid institutionen för cell- och molekylärbiologi. Som Wallenberg Scholar vill Rickard Sandberg bland annat undersöka hur de proteiner som hjärncellerna använder när de kommunicerar med varandra, synapsproteiner, påverkar hjärnans funktion. Målet är nya kunskaper om utvecklingen av neurodegenerativa- och psykiatriska sjukdomar.

Kirsty Spalding, professor i fettcellsbiologi vid institutionen för cell- och molekylärbiologi. Som Wallenberg Scholar kommer Kirsty Spalding att undersöka hur fettceller påverkar cancerutveckling och på så sätt bidra till att utveckla nya och mer specialiserade cancerbehandlingar. 

Juleen Zierath, professor i klinisk integrativ fysiologi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Som Wallenberg Scholar kommer Juleen Zierath att i detalj studera hur fysisk aktivitet och högkaloridiet påverkar cellernas inre klocka för att förbättra ämnesomsättningen vid typ 2-diabetes och fetma. 

Wallenberg Scholars vid KI som får förnyat stöd

Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Om forskningen: Kartlägger tumörers ursprung för att finna bot för cancer i hjärnan

Jonas Frisén, professor i stamcellsforskning vid institutionen för cell och molekylärbiologi.
Om forskningen: Forskning om nybildning av nervceller kan förlänga liv

Nils-Göran Larsson, professor i mitokondriell genetik vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.
Om forskningen: Mitokondriernas betydelse för sjukdom

Ernest Arenas, professor i molekylär neurobiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.
Om forskningen: Programmering av hjärnceller ny strategi i kampen mot Parkinsons sjukdom

Joanna Rorbach, senior forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.
Om forskningen: Hon studerar proteintillverkning i cellens kraftverk

Sten Linnarsson, professor i molekylär systembiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.
Om forskningen: Studerar hur hjärnan blir till

Randall Johnson, professor i molekylär biologi och hypoxins biologi vid institutionen för cell- och molekylärbiologi.
Om forskningen: Utforskar hur immunförsvaret kan styras för bättre cancerbehandlingar

Marie Carlén, professor i neuronala nätverk, särskild inriktning kognitiva mekanismer, vid institutionen för neurovetenskap.
Om forskningen: Hon vill ge oss mer kunskap om hjärnan

Camilla Svensson, professor i cellulär och molekylär smärtfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi
Om forskningen: Hon sätter strålkastarljuset på kronisk värk

Bakgrund om Wallenberg Scholars 

Wallenberg Scholars-programmet initierades 2009 med målsättningen att några av landets bästa forskare skulle få ett större, fritt forskningsanslag. Tanken var att ge ledande forskare frihet och re­surser för att motivera att dessa stannade i Sverige.