Publicerad: 2022-10-12 15:18 | Uppdaterad: 2022-10-19 14:33

KI:s pedagogiska grundsyn lanserades på Utbildningskongressen

Photos from the KI Educational congress 2022.
Över 170 deltagare i NEO under Utbildningskongressen 2022. Foto: Ros Pourgholam.

Vad innebär kontinuerligt lärande för oss på KI och hur kan det se ut i praktiken? Det fokuserade 170 deltagare på under två dagar på KI:s Utbildningskongress. En kongress som genomsyrades av möten, inspiration och utbyte av kunskap och erfarenheter inom området. På kongressen lanserades också KI:s pedagogiska grundsyn.

“Sending out this happy postcard, greetings from eternity”
Med textraden från en sång som spelades välkomnade Maria Watter, verksamhetschef för Enheten för Undervisning och lärande (UoL), alla deltagare till årets Utbildningskongress på temat "Continuous learning - Person, Practitioner, Workplace". 

Photos from the KI Educational congress 2022.
Annika Östman Wernerson på Utbildningskongressen 2022. Foto: Ros Pourgholam.

Drygt 170 KI-anknutna lärare och medarbetare involverade och intresserade av utbildningsfrågor samlades i NEO den 28 september för att inspireras och utbyta erfarenheter kring ämnet kontinuerligt lärande.

Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning, inledde programmet.

- Det händer väldigt mycket i vår omvärld och det är viktigare än någonsin att arbeta med högkvalitativ och forskningsbaserad utbildning, sa Annika Östman Wernerson.

Hon tryckte också på det värdefulla i att mötas.

- Utbildningskongressen är också viktig för att vi möts, och diskuterar tillsammans. Jag hoppas att ni känner er inspirerade när ni lämnar de här två dagarna.

KI:s pedagogiska grundsyn – en guide

Tillsammans med Teresa Sörö, pedagogisk utvecklare och områdeschef på UoL, och Carl Savage som är forskargruppsledare och projektledare, presenterade Annika Östman Wernerson därefter arbetet med KI:s pedagogiska grundsyn, som beslutades av Fakultetsnämnden i juni 2022.

Arbetet har föregåtts av flera workshops med deltagare från många olika områden inom KI för att ringa in vad som utmärker utbildning av hög kvalitet.

- Vi bjöd in KI:s lärare, handledare och studenter, samt medarbetare från regionen för att diskutera: när det fungerar bra - vad är det då som gör det bra? Vi diskuterade kring vad kan vi lära ifrån bra exempel, berättade Carl Savage.

Underlaget gav en pedagogisk kompass och för att ha en gemensam utgångspunkt formulerades den pedagogiska grundsynen, med tre perspektiv: studentcentrerat och aktivt lärande, akademiskt lärarskap samt psykologisk trygghet. Kompassen är tänkt som ett verktyg, och grundsynen ger ramarna att utgå ifrån.

- Den pedagogiska grundsynen är inte en metod, det är en guide att använda och inspireras av. I undervisning, i forskargrupper, även i forskning, fyllde Annika Östman Wernerson i.

- Arbetet med den pedagogiska kompassen är ett pågående arbete. Vi ser att den kommer att fortsätta att utvecklas när flera fyller på med sina sätt att använda den. Utifrån det hoppas vi på att skapa en kunskapsbas, förklarar Teresa Sörö.

Huvudtalare – Finlands första professor i kontinuerligt lärande

Därefter var det dags för Utbildningskongressens första huvudtalare, Anu Kajamaa, professor i kontinuerligt lärande vid Olu universitet, som berättade om sin forskning kring organisation och kontinuerligt lärande inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Testa mer och arbeta mer tillsammans

I en paneldebatt ledd av Anna Pettersson delade sedan Rune Brautaset, Maria Watter och Erika Franzén sina tankar kring kontinuerligt lärande på KI och hur arbetet kan fortsätta.

- För några år sedan tittade vi på vilket pedagogiskt stöd som finns inom KI, och det ledde till starten av Enheten för Undervisning och lärande. Allt arbete som gjordes under pandemin och den support som gavs visar på vilken viktig funktion enheten har, sa Rune Brautaset.

Maria Watter menade att vi kan lära oss bättre av varandra.

- Vi behöver testa mer och arbeta mer tillsammans, då lär vi oss. Om vi designar och utformar lärande tillsammans, i trygga sammanhang, kan vi lära oss väldigt mycket.
- Ja, vi behöver lära av andra och också våga utmana oss själva, fyllde Erika Franzén i.

Huvudtalare nummer två, Jessica Löwenhielm, fokuserade mer på den individuella utvecklingen och lärandet och berättade om sin resa från framgångsrik chef till att arbeta med professionell utveckling och ledarskap av organisationer och individer.

Parallella sessioner under eftermiddagen

Photos from the KI Educational congress 2022.
Heather Billings och Elissa Hall på Utbildningskongressen 2022. Foto: Teresa Sörö.

Inför Utbildningskongressen hade många bidrag skickats in och under eftermiddagen pågick ett 15-tal korta sessioner parallellt där deltagarna fick höra om arbeten och projekt från KI.

Dag 2 ägnade deltagarna hela dagen till workshops kring ämnet kontinuerligt lärande och stämningen i lokalerna var just både en iver och funderande på sätt att tillämpa de olika ämnena.

Studenter en del av kongressen

Under hela kongressen deltog ett tiotal studenter från olika utbildningsprogram, för att fotografera, filma och göra intervjuer.

Foto av Maria Watter, verksamhetschef Enheten för Undervisning och lärande (UoL).
Maria Watter, verksamhetschef Enheten för Undervisning och lärande (UoL). Foto: Privat.

Maria Watter, vad tar du med dig ifrån de här två dagarna?

- Så mycket! Glädjen i att få hänga med så många av våra fantastiska lärare och pedagogiska ledare. Det stora engagemanget, hur mycket som pågår och hur så många har delat sitt arbete och sitt lärande de här dagarna. Stoltheten över hur UoL-teamet och studenterna jobbat med kongressen.

- Från dagarna tar jag också med mig massor av inspiration och lärande att använda i både mitt ledarskap och undervisning. Dag 2 var jag på en workshop om innovation, som gavs i samarbete med kollegor i Uganda, Somalia och Kongo. Trots väldigt olika förutsättningar sitter vi ändå där och med samma funderingar kring som hur vi skapar en lärandeorganisation. Det gav både perspektiv och en känsla av samhörighet.

- Det blir många superlativ så det har uppenbarligen varit bra dagar! Jag hoppas att det är en delad känsla.

Vilka utmaningar kan du se inom utbildningsområdet de närmaste åren, både för enskilda lärare och för KI som organisation?

- Det finns förstås många utmaningar men jag skulle vilja lyfta något som kanske inte är så synligt men som jag tror är väldigt viktigt. Så här efter pandemin när de flesta av oss har checkat in i den digitala miljön uppstår nya möjligheter att skapa tillsammans med andra. Över olika gränser som nationer, professioner och så vidare. Jag tror att det blir viktigt för vårt lärande, för att bygga kvalitet i undervisningen på ett hållbart och relevant sätt.

- Men för att öppna upp och göra det är en utmaning där det krävs psykologisk trygghet. Så pedagogiska kompassen och planen kommer i rätt tid och kan verkligen vara ett stöd, avslutar Maria.

Fakta KI:s Utbildningskongress

Utbildningskongressen ordnas vartannat år, i år 28-29 september. Den projektleds av Enheten för Undervisning och lärande (UoL) på uppdrag av Kommittén för utbildning på grund- och avancerad nivå (KU) samt Kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU).

Platsen var i år NEO, Flemingsberg, men deltagare kunde också följa förmiddagens punkter digitalt. Löpande under dagen delades tankar och frågor från deltagarna via Padlet.

Bildspel

Utbildningskongressen 2022
Utbildningskongressen 2022
Utbildningskongressen 2022.
Utbildningskongressen 2022
Utbildningskongressen 2022.
Utbildningskongressen 2022