Publicerad: 2019-02-07 12:38 | Uppdaterad: 2019-02-11 09:48

KI tecknar avtal med the International Union of Basic and Clinical Pharmacology

Michael Spedding, generalsekreteraren för IUPHAR och KI:s rektor Ole Petter Ottersen undertecknar samarbetsavtal. Foto: Ulf Sirborn.

KI formaliserar sitt samarbete med förbundet International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) med syfte att främja hållbar läkemedelsutveckling och rationell läkemedelsanvändning. Samarbetet ska ske både inom forskning och utbildning.

Ett samförståndsavtal tecknades av Michael Spedding, generalsekreteraren för IUPHAR och KI:s rektor Ole Petter Ottersen i slutet av januari. Redan i dag pågår två samarbetsprojekt som handlar om att stärka kapaciteten i låg- och medelinkomstländer rörande akademisk läkemedelsutveckling och rationell läkemedelsförskrivning. Från KI leds projekten av Per Arvidsson respektive Lars L Gustafsson.

IUPHAR är en icke-vinstdrivande organisation för farmakologi som bildades 1959 och som verkar för ökat internationellt samarbete inom farmakologiområdet. IUPHAR gör en stor insats genom att bland annat ge tillgång till information om läkemedel genom öppna databaser som exempelvis Guide to Pharmacology.

Samförståndsavtalet signerades i anslutning till en workshop organiserad av KI tillsammans med Swedish Institute for Drug Informatics, som är en organisation för vetenskaplig och evidensbaserad information om läkemedel och läkemedelsbehandlingar.