Publicerad: 2021-06-30 13:20 | Uppdaterad: 2021-06-30 13:45

KI tar över ordförandeskapet i Stockholm trio

Rektorerna står framför en banderoll med texten "Stockholm trio".
Sigbritt Karlsson, KTH, Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet och Ole Petter Ottersen, KI. Foto: Stockholms universitet

Från den 1 juli tar KI:s rektor Ole Petter Ottersen över ordförandeskapet för Stockholm trio, en universitetsallians med syfte att skapa bättre förutsättningar för närmare samarbeten inom forskning, utbildning och samverkan.

– Pandemin har tydligt visat hur viktig våra lärosätens kompletterande kunskap och kompetens är, säger Ole Peter Ottersen. Med de gemensamma initiativ som tagits, inom forskning och utbildning samt den gemensamma verksamheten i Bryssel, har vi ett bra utgångsläge att fortsätta stärka vår universitetsallians nationellt och internationellt.

KI:s rektor Ole Petter Ottersen efterträder Sigbritt Karlsson, rektor på KTH, som ordförande för Stockholm trio. Ordförandeskapet roterar mellan rektorerna och gäller i ett år.

Stockholm trio skapar förutsättningar för samarbeten

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet har sedan 2019 ingått i universitetsalliansen Stockholm trio i syfte att utveckla och lyfta fram den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre universiteten bildar i Stockholmsregionen. Det ger universiteten bättre förutsättningar för närmare samarbeten inom forskning, utbildning och samverkan. Universiteten kan också bli en starkare kraft regionalt och nationell genom att tillsammans engagera beslutsfattare, myndigheter, näringsliv och industri.