Publicerad: 2020-06-29 17:05 | Uppdaterad: 2020-07-06 12:57

Ett år med Stockholm trio

Ole Petter Ottersen, Astrid Söderbergh Widding och Sigbritt Karlsson när Stockholm trio bildades 27 maj 2019. Foto: Niklas Björling

För drygt ett år sedan lanserades Stockholm trio. Universitetsalliansen mellan Karolinska Institutet, Stockholms universitet och KTH har fördjupats och utvecklats inom flera områden under året. Ett gemensamt Brysselkontor är en vision som blir verklighet under hösten.

Sigbritt Karlsson, KTH, Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet och Ole Petter Ottersen, KI
Sigbritt Karlsson, KTH, Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet och Ole Petter Ottersen, KI. Foto: Stockholms universitet

- Etablerandet av själva alliansen som sådan och att den fått så positivt gensvar från många håll. Att vi inrättat ett Brysselkontor är också ett viktigt steg för utvecklade framtida samarbeten, konstaterar Astrid Söderbergh Widding, rektor på SU, när hon ska sammanfatta viktiga steg för alliansen under det första året.

Hon får medhåll av sina rektorskollegor. Alla tre betonar det internationella arbetet och inflytandet.

- Vi ser redan effekterna av att alliansen synliggjorts internationellt genom  ett stort intresse för fördjupad samverkan med oss tre Stockholmslärosäten. Nationellt har vår modell för strategisk universitets allians väckt uppmärksamhet och flera svenska lärosäten är intresserade av att ta del av vad och hur vi utvecklar samarbetet för att kanske utveckla liknande allianser, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid KTH.

Att kroka arm internationellt är en av de bärande idéerna bakom Stockholm trio, där universiteten tillsammans utgör en attraktiv, excellent och konkurrenskraftig spelare som är tänkt att generera fler internationella samarbeten, rekrytera ledande forskare och fler internationella studenter.

Ole Petter Ottersen, rektor på KI, påtalar också hur Stockholm trio tagit stora steg inom ytterligare ett område nämligen att öka det lokala, regionala samarbetet mellan sektorn och myndigheter, näringsliv och industri:

- Ett viktigt spår i samarbetet är engagemanget i att utveckla förutsättningarna för life science-sektorn i Stockholm-Uppsala-regionen, där även Uppsala universitet är med.

Visionerna om samarbeten inom forskning, utbildning och samverkan mellan de tre universiteten har under året blivit allt mer konkreta. Förhoppningar och förväntningar på detta andra år är dock flera:

- I ljuset av pågående covid-19-pandemi där vi med all tydlighet ser att hälsa måste förstås i en bred kontext upplever vi att våra verksamheters kompletterande vetenskaper ger tvärdisciplinära perspektiv och en mångfald av tvärsektoriella samarbeten. Min vision är att vi tillsammans kan förbereda oss bättre för framtida samhällsutmaningar och genom detta profilera oss för nationella och internationella forskningsfinansiärer, säger Ole Petter Ottersen.

Astrid Söderbergh Widding, som efter ett år lämnar vidare ordförandeklubban, ser fram emot än fler samarbeten på olika nivåer:

- Det som varit särskilt positivt under det gångna året är att så många spontant har tagit initiativ till samarbeten av olika slag. Min förhoppning är att det ur detta ska utvecklas flera konkreta samarbeten inom utbildning, forskning och samverkan – och inte minst inom verksamhetsstödet.

Sigbritt Karlsson, KTH, tar över ordförandeskapet, som roterar mellan rektorerna, under ett år från och med första juli. Hon hoppas på att inte bara alliansen utan även Stockholm ska bli än synligare på den globala arenan:

- Att den internationella synligheten förstärks för att ge ännu fler tillfällen till internationella relationer som stärker Stockholm trio och Stockholm som universitetsstad och därmed regionen och näringslivet här.

Universitetsalliansen Stockholm trio skapades i slutet av maj 2019. Under sitt första år har ett antal samarbeten på olika nivåer kommit till. I höst öppnar det gemensamma Brysselkontoret, i samma lokaler som Region Stockholm i centrala Bryssel.