Publicerad: 2022-11-23 15:24 | Uppdaterad: 2022-11-23 15:24

KI-studenter presenterar forskning på ett lekfullt sätt

Tisdagen den 15 november var det dags för den återkommande Hälsomässan där läkarstudenterna vid termin ett visar upp sina kreativa tolkningar inom ett utvalt forskningsområde. Mässans besökare fick bland annat prova på att reparera en DNA sträng och lära sig om alkoholism påverkas mer av genetik eller miljö.

Ett viktigt mål under läkarutbildningen är att kunna diskutera fakta och frågeställningar inom medicinska områden med olika grupper och att kritiskt kunna granska, bedöma och ta till sig relevant information. Under kursen Basvetenskap 2 Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning redovisar läkarstudenter just detta genom att ställa ut på den så kallade Hälsomässan. Under mässan ska studenterna presentera forskning på ett mer lättförståeligt sätt. De uppmanas att bygga fysiska modeller, använda sig av digitala medel och tillämpa storytelling. Temat för denna termins mässa var: Genetik i hälsa och sjukdom. Totalt visade 28 grupper upp sina arbeten som handlade om allt ifrån genmodifikation av bebisar till malaria.

Group of sudents presenting their research project.
Studentgrupp 10 presenterar DNA löser brott. Frida Karlsson, Xenia Tolstoy, Karin Biström, Emil Lejonklou, Alice Alami och Donna Wu.

DNA löser brott

Studenterna Frida Karlsson, Xenia Tolstoy, Karin Biström, Emil Lejonklou, Alice Alami och Donna Wu hade valt området rättsgenetik och presenterade hur DNA hjälper till att lösa brott. Gruppen tog också upp de etiska frågor som diskuterats kopplat till DNA-test och DNA-register. Gruppen presenterade forskningen genom att man som besökare scannade en QR-kod som ledde till en berättelse om ”mordet på KI”. Därefter fick man hjälpa till att reparera DNA-strängen som studenterna byggt upp för att få reda på vem som var den huvudmisstänkta. Gruppen berättade att det var viktigt för dem att ha med interaktiva delar och att tänka utanför boxen i sin presentation.

- Det var ett nytt och roligt sätt att skapa ett sammanhang av det man lärt sig, säger Alice Alami som var en av gruppmedlemmarna.

Presentation av barn med tre föräldrar- fenomenet
Studentgrupp 19 presenterar Barn som föds med tre föräldrar-fenomenet.

Hur kan läkare bidra till en hållbar utveckling

I uppgiften med Hälsomässan ingår även att studenterna ska koppla ihop forskningen till minst ett av de globala målen för hållbar utveckling. En annan grupp studenter hade valt att presentera tre-barns-föräldrar-fenomenet och byggt en modell som demonstrera hur överföringen av mitokondriella sjukdomar kan undvikas genom att byta ut äggceller från den sjuka mamman med äggceller från en frisk donator. Gruppen hade kopplat sitt arbete till det globala målet nummer tre som syftar till att främja hälsa och välbefinnande. Att minska risken att barn föds med mitokondriella sjukdomar menar studenterna skulle leda till en bättre global hälsa.

Forskningsintresserad student?

På KI bedrivs forskning inom en rad olika ämnen. Är du en forskningsintresserad KI-student? Ta en titt på vår sida där du kan inspireras och läsa om hur det är på KI:s forskarutbildningar.