Publicerad: 2023-10-13 13:59 | Uppdaterad: 2023-10-17 10:17

KI-student kombinerar masterstudier med uppdrag i katastrofområden

Grusväg med raserade hus
Raserade vägar och hus efter jordbävningen i Marocko 2023 Foto: Marwen Fakhfakh

Det började med ett sms tidigt på morgonen. Några timmar senare satt han på ett plan till Marocko, läste de första rapporterna och försökte påbörja en sekundär dataanalys av situationen. Inom 48 timmar efter jordbävningen befann han sig i den värst drabbade regionen. Han hade knappt kommit tillbaka från det uppdraget när han blev ombedd att åka till Libyen och göra om samma sak igen, den här gången i en kraftigt översvämmad stad.

Profilbild på Marwen Fakhfakh, en man med glasögon
KI-studenten Marwen Fakhfakh Foto: n/a

Det har varit några hektiska veckor för Marwen Fakhfakh, läkare och masterstudent i global hälsa vid KI. Han studerade till läkare i sitt hemland Tunisien och arbetade där i tre år som akutläkare, innan han började arbeta för Läkare utan gränser (MSF) 2019. Sedan dess har han arbetat i många humanitära uppdrag, senast i rollen som medicinsk projektreferent. Det innebär att han fokuserar mindre på behandling av enskilda patienter och mer på att sköta hälsoinrättningar och bedriva förebyggande hälsoprogram, och nyligen även att genomföra hälsobedömningar.

Marwen har dock för närvarande studieuppehåll från sina uppdrag i Läkare utan gränser, efter som han läser en master i global hälsa vid KI. Även om han därför måste tacka nej till de flesta förfrågningar om att åka på utlandsuppdrag gör han vad han kan för att möjliggöra för kortare, brådskande uppdrag i sitt schema och i kombination med sina studier.

Brådskande uppdrag för att tillgodose behov efter katastrofer

Så var fallet för några veckor sedan, när en brådskande förfrågan kom in via sms om att åka till Marocko och bedöma vad, om något, organisationen kunde göra för att stödja sjukvårdsbehoven efter den jordbävning som drabbade landet den 8 september 2023

Marwen och hans kollegor arbetade effektivt tillsammans och kunde slutföra en första bedömning på 72 timmar. Men Marwen hade knappt hunnit hem till Stockholm förrän han blev ombedd att åka ut igen på ett liknande uppdrag. Den här gången till Libyen efter svåra översvämningar och dammkollapser som inträffade i landet under den andra veckan i september 2023.

Kunskaper från KI var användbara

De två uppdragen till Marocko och Libyen var båda brådskande men korta, sju dagar vardera. Så var även det andra uppdraget som Marwen har åkt på under sin tid som student vid KI, till gränsen mellan Turkiet och Syrien efter jordbävningen i februari 2023. Där fick Marwen tillämpa metoder som han hade lärt sig under masterprogrammet.

- På grund av begränsat tillträde var vi tvungna att anställa datainsamlare och förse dem med frågeformulär och blanketter för att genomföra en kvalitativ bedömning av levnadsförhållandena för drabbade och fördrivna personer. Det gjorde vi med hjälp av färdigheter som jag hade lärt mig på KI, säger Marwen.

I allmänhet har Marwen upplevt att hans lärare och annan personal på KI har varit positiva och uppmuntrande när han har åkt på uppdrag. Han tar dock själv fullt ansvar för de konsekvenser som uppdragen kan få för hans studier och förstår att skräddarsydda lösningar inte kan genomföras för enskilda studenter.

Att kombinera arbete och studier innebär hårt arbete och kompromisser

En sådan konsekvens är att han nu när han är tillbaka måste ta itu med allt arbete från kursen och ta igen saker som han missade medan han var borta. Men han säger att det är något han var medveten om när han tackade ja till uppdragen.

- Jag accepterar att åka på uppdrag innebär att jag offrar vissa bekvämligheter och strukturerade vägar i mina studier, men jag ser till att mina studier inte påverkas, säger han.

Det går att göra, och det är givande

Hans råd till andra som kanske funderar på om de kan kombinera studier med till exempel korttidsuppdrag och uppdrag utomlands eller hemma är att det finns möjligheter att göra det, och det kan vara mycket givande för din karriär. Men det innebär också hårt arbete och kräver att du tar ansvar för att se till att du kan göra både och, och inte överanstränger dig, vilket i sin tur skulle riskera leda till att antingen arbetet eller studierna, eller båda, blir lidande.